au pair

互惠生 作业 bristol 英国 为 10-12个月 - 1248341

招聘已不存在,但您可以看看以下类似的工作。

在Bristol 英国的互惠生工作


互惠生 招聘中 Bristol, 英国 在 村 时长为 10-12个月

3 孩子 (1-5岁, 6-10岁, 11-14岁) Bristol (村) 六月 2020 - 九月 2020
10-12个月
200 欧元 每月


...

互惠生 招聘中 Bristol, 英国 在 大城市 时长为 7-9个月

2 孩子 (新生儿) Bristol (大城市) 七月 2020 - 九月 2020
7-9个月
85 英镑 每月


老年人看护 and 住在帮助中 招聘中 Bristol, 英国 在 村 时长为 10-12个月

选择 孩子 (新生儿) Bristol (村) 四月 2020 - 六月 2020
10-12个月
100 欧元 每月


互惠生 招聘中 Bristol, 英国 在 大城市 时长为 10-12个月

2 孩子 (6-10岁, 11-14岁) Bristol (大城市) 四月 2020 - 七月 2020
10-12个月
360 英镑 每月


互惠生 and 保姆 招聘中 Bristol, 英国 在 城镇 时长为 10-12个月

1 孩子 (1-5岁) Bristol (城镇) 三月 2020 - 三月 2022
10-12个月
500 英镑 每月


Yes 30 min with the

互惠生 招聘中 Bristol, 英国 在 城镇 时长为 1-3个月

2 孩子 (6-10岁) Bristol (城镇) 七月 2020 - 九月 2020
1-3个月
400 英镑 每月


Witam. Na okres wakcji od lipca do września będę potrzebować pomocy przy dwójce dzieci. Mieszkamy na obrzeżach Bristolu 40 min do centrum miasta. W pobliżu sklepy parki stacja pociągów 5min od domu przystanki

Au pairs & childcare jobs from 英国
互惠生英格兰/英国:住在国外,在英国学习英语

阅读更多 »
Au Pair in England/UK 英国互惠生 申请签证

阅读更多 »
Au Pair in England / UK - 英国互惠生 - 要求

阅读更多 »