Hire Au Pair/Nanny or senior caregiver
Forgot?
Register

Tereza (26), Czech Teacher from Czech Republic looking for Au Pair jobs in USA

Tereza
Au Pair ID 929400
From Czech Republic
Age 26 / Ms.

Applying for USA

Start Jan 2018 - Dec 2019
Duration of stay 7-9 months
Last action 24 Jul 2017
0 8 0%

Contact information

Gender Ms.

City Jihlava

State Czech Republic

Postal codeOnly Premium members

Country Czech Republic

Letter to the family

Jmenuji se Tereza. Je mi 26 let a jsem z České Republiky. Studovala jsem střední školu ekonimiky a cestovího ruchu. Dokončila jsem bakalářské vzdělání na Univerzitě Jana Amose Komenského (speciální peragogika). Tento obor je zaměřený na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto oboru bych chtěla také dokončit svůj magisterský titul. Ve školce pracuji již třetím rokem. Mám velmi pozitivní vztah k dětem. Mám i řidičksý průkaz.

Očekávala bych, starání se o děti, což zahrnuje například: doprovázení do/z školy, hraní si s nimi, pomáhání s domácími úkoly, připravování jídla atd. (žádné domácí práce, které nejsou spojeny s péčí o děti). V případě, že Vaše rodina má domácího mazlíčka (pes, kočka atd.), postarala bych se i o ně.

Co byste ode mě mohli očekávat. Nebyla bych pouze au pair pro Vaše děti, ale také dobrá kamarádka. Můžete se na mne spolehnout. Vaše děti by byly v dobrých rukou a vždy by měly zábavu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
My name is Tereza. I am 26 year old and I am from the Czech Republic. I studied in high school of Economics and Tourism. I finished my bachelor's degree at the University of Jan Amos Komensky (special education). This subject area is focussed on education of children with special needs. I would also like to finish my master's degree with the same bent.
I have been working in kindergarten for 3 years. I have very positive relations to kids. I also have a drivers license.

I would expect taking care of children which includes for example: driving kids to/from "school", playing with them, helping them with homework, preparing food for them etc. (no housecleaning which is not connected with taking care of children). In that case that your family has pets (dog, cat etc.), I would take care of them too.

What you could expect from me. I would not be just an au pair for your kids but also a good friend. You can count on me. Your children would be in good hands and they will always have fun.

Experience

- Mám mladší sestru o kterou jsem se starala po celou dobu dětství
- Rok jsem byla asistentkou chlapce s těžkých kombinovaným postižením
- Péče o děti ve věku od 3-7 let v dopoledních i odpoledních hodinách
- Pomoc při sebeobslužných činnostech (jídlo, oblékání, umývání)
- Plánování výchovně vzdělávacího procesu po celý den v Mateřské škole


- I have been taking care of my younger sister the whole childhood
- I was assistant for a guy with severe combined disabiity
-Taking care of kids in age of 3-7 morning/afternoon
- Helping at self-service activity (food, dressing, washing)
- Planning educational process for the whole day in kindergarten

Additional pictures

Tereza Tereza Tereza Tereza Tereza Tereza Tereza

About me

Only Premium members

Personal information

Marital status Single

Do you have your own children? No

Do you have any brothers/sisters? Yes

Current occupation Teacher

Nationality Czech

Education University

Do you have a valid passport? Yes

Do you have a clear criminal record? Yes

Good knowledge of Czech, English, Slovak

Basic knowledge of -

Special diet considerations No special diet

Do you have any health problem or allergies? No

Do you smoke? No

Can you swim well? Yes

Can you ride a bike? Yes

Do you have a driving license? Yes, with experience

Do you have a first-aid training? Yes

Sports  I like riding bike, skiing, swimming. In my free time I go for a walk with my dog. Sometimes I go to the gym for pilates or yoga lesson.

Religion No Religion

Religion is for you Not important

Height 171cm = 5'7"

Job information

Preferred countries USA

Looking for a job as Au Pair

Duration of stay 7-9 months

Earliest starting date Jan 2018

Latest starting date Dec 2019

Preferred area Big City, Suburb, Town

Hours of child care experience in past 24 months 501 - 800

Age group 0 - 1 year old, 1 - 5 years old, 6 - 10 years old, 11 - 14 years old, 15+ years old

How many of children / people would you like to take care of? 3

Would you work for a single parent? Yes, with any of them

Would you take care of a disabled children? Yes

Would you take care of special needs people? Yes

Would you live with pets? Yes

Would you take care of pets? Yes

Would you work extra to earn some additional money? Yes