Hire Au Pair / Nanny or senior caregiver
Forgot?
Register
Czech
Tereza living in Czech Republic

Tereza (26 / Ms. ), Czech, Teacher living in Czech Republic looking for Au Pair job in USA for 7-9 months

Au Pair ID 929400

Nationality Czech

Full name Tereza

City/State Jihlava/Czech Republic

Postal codeOnly Premium members

Country Czech Republic

Start Jan 2018 - Dec 2019

Duration of stay 7-9 months

Good knowledge of Czech, English, Slovak


Last action 1 Days Ago

0

3

0%

Would you like to contact this Au Pair?

Join us! If you don't have an account on AuPair.com
and contact all the Au Pairs at no cost! If you already have an account, Log In to send messages to your favourite Au Pairs.

Letter to the family

Jmenuji se Tereza. Je mi 26 let a jsem z České Republiky. Studovala jsem střední školu ekonimiky a cestovího ruchu. Dokončila jsem bakalářské vzdělání na Univerzitě Jana Amose Komenského (speciální peragogika). Tento obor je zaměřený na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto oboru bych chtěla také dokončit svůj magisterský titul. Ve školce pracuji již třetím rokem. Mám velmi pozitivní vztah k dětem. Mám i řidičksý průkaz.

Očekávala bych, starání se o děti, což zahrnuje například: doprovázení do/z školy, hraní si s nimi, pomáhání s domácími úkoly, připravování jídla atd. (žádné domácí práce, které nejsou spojeny s péčí o děti). V případě, že Vaše rodina má domácího mazlíčka (pes, kočka atd.), postarala bych se i o ně.

Co byste ode mě mohli očekávat. Nebyla bych pouze au pair pro Vaše děti, ale také dobrá kamarádka. Můžete se na mne spolehnout. Vaše děti by byly v dobrých rukou a vždy by měly zábavu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
My name is Tereza. I am 26 year old and I am from the Czech Republic. I studied in high school of Economics and Tourism. I finished my bachelor's degree at the University of Jan Amos Komensky (special education). This subject area is focussed on education of children with special needs. I would also like to finish my master's degree with the same bent.
I have been working in kindergarten for 3 years. I have very positive relations to kids. I also have a drivers license.

I would expect taking care of children which includes for example: driving kids to/from "school", playing with them, helping them with homework, preparing food for them etc. (no housecleaning which is not connected with taking care of children). In that case that your family has pets (dog, cat etc.), I would take care of them too.

What you could expect from me. I would not be just an au pair for your kids but also a good friend. You can count on me. Your children would be in good hands and they will always have fun.
More ⇩

Experience

- Mám mladší sestru o kterou jsem se starala po celou dobu dětství
- Rok jsem byla asistentkou chlapce s těžkých kombinovaným postižením
- Péče o děti ve věku od 3-7 let v dopoledních i odpoledních hodinách
- Pomoc při sebeobslužných činnostech (jídlo, oblékání, umývání)
- Plánování výchovně vzdělávacího procesu po celý den v Mateřské škole


- I have been taking care of my younger sister the whole childhood
- I was assistant for a guy with severe combined disabiity
-Taking care of kids in age of 3-7 morning/afternoon
- Helping at self-service activity (food, dressing, washing)
- Planning educational process for the whole day in kindergarten
More ⇩

Additional pictures

More ⇩

Personal information

Non-SmokerHas attended a first-aid training - Yes
Can swim well - Yes
Can ride a bike - Yes
Has a driver's license - Yes, with experience

Has no children

Has siblings

Has a valid passport

Has a clear criminal record

Non-Smoker

Can swim well

Can ride a bike

Has a driver's license Yes, with experience

Has attended a first-aid training

Marital status Single

Current occupation Teacher

Education University

Basic knowledge of -

Sports  I like riding bike, skiing, swimming. In my free time I go for a walk with my dog. Sometimes I go to the gym for pilates or yoga lesson.

Religion No Religion

Religion for you is Not important

Special diet considerations No special diet

Has health problems No

Height 171cm = 5'7"

More ⇩

Job information

Can work more for extra money - Yes
Can care for special needs children - Yes
Does accept family with pets - Yes
Can take care of pets - Yes

Can care for special needs children

Can care for special needs people

Does accept family with pets

Can take care of pets

Can work more for extra money

Duration of stay 7-9 months

Earliest starting date Jan 2018

Latest starting date Dec 2019

Preferred area Big City, Suburb, Town

Hours of child care experience in the past 24 months 501 - 800

Age group 0 - 1 year old, 1 - 5 years old, 6 - 10 years old, 11 - 14 years old, 15+ years old

How many children / people would you like to take care of? 3

Would you work for a single parent? Yes, with any of them

More ⇩

About me

Join us! If you don't have an account on AuPair.com
and contact all the Au Pairs at no cost! If you already have an account, log in to send messages to your favourite Au Pairs.