au pair

Dlaczego podpisanie umowy Au Pair jest ważne?

⏱Czas czytania: 3 min.
Podpisanie umowy au pair jest ważne zarówno dla au pair, jak i rodziny goszczącej, ponieważ pomaga ustalić jasne warunki umowy i buduje zaufanie między kandydatką a rodziną. W tym artykule wymieniliśmy 5 powodów, dla których ważne jest podpisanie umowy przed wyruszeniem w podróż Au Pair:
  • Ochrona prawna
  • Jasne oczekiwania
  • Warunki i wynagrodzenie 
  • Plan na wypadek sytuacji kryzysowych
  • Wymiana kulturowa
Dlaczego podpisanie umowy Au Pair jest ważne?
Rozpoczęcie podróży Au Pair lub goszczenie Au Pair to decyzja, która niesie ze sobą zarówno radość, jak i odpowiedzialność. Perspektywa wymiany kulturowej, nauki języka i wspólnych doświadczeń jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla rodzin goszczących, jak i Au Pair. Jednakże, aby zapewnić harmonijne i bezproblemowe współistnienie dla obu stron, kluczowe jest ustanowienie solidnych zasad regulujących współpracę i podpisanie umowy. Dokument ten określa oczekiwania, obowiązki i warunki pobytu Au Pair, w tym również kwestie finansowe. W tym artykule chcemy wyjaśnić znaczenie podpisania umowy Au Pair, podając pięć powodów, dla których zarówno rodziny goszczące, jak i Au Pair nie powinny jej lekceważyć.

Pamiętaj: Mówiąc o podpisaniu umowy Au Pair, chcielibyśmy podkreślić, że ważne jest, aby podpisać ją przed przyjazdem Au Pair do kraju goszczącego. W ten sposób prawa obu stron są chronione od momentu wyrażenia zgody na udział w programie Au Pair. Podpisując umowę z wyprzedzeniem, zarówno rodzina goszcząca, jak i Au Pair pokazują, że od samego początku traktują program Au Pair poważnie i są gotowi zobowiązać się do stworzenia bezpiecznego i godnego zaufania środowiska dla obu stron. Zalecamy odbycie co najmniej 3 rozmów wideo przed spotkaniem osobistym i dobrym wyborem będzie poświęcenie jednej z tych rozmów na omówienie wzajemnych oczekiwań i opracowanie projektu umowy Au Pair, która może zostać podpisana przed wyjazdem Au Pair.

1. Prawne zabezpieczenie

 
Ochrona prawna poprzez umowę Au Pair jest kluczowa, ponieważ ustanawia formalne porozumienie między rodziną goszczącą a Au Pair. Ten pisemny dokument wyjaśnia oczekiwania, godziny pracy, wynagrodzenie, obowiązki i nie tylko. W przypadku sporów zapewnia zorganizowany proces ich rozwiązywania lub służy jako dowód niewłaściwego postępowania którejkolwiek ze stron, co potencjalnie pomaga uniknąć poważnych nieporozumień między rodziną goszczącą a Au Pair.
Ponadto umowa zapewnia zgodność z lokalnymi przepisami, chroniąc prawa obu stron. Oznacza to, że ważne jest, aby pamiętać o przepisach kraju goszczącego dotyczących programu Au Pair i uwzględnić je.

2. Sprecyzowane oczekiwania

Jednym z głównych powodów, dla których obie strony podpisują umowę Au Pair, jest ustalenie dobrze zdefiniowanych oczekiwań zarówno dla rodziny goszczącej, jak i Au Pair. Aspekt ten odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu udanego i harmonijnego życia.
 
Poprzez wyszczególnienie ról, obowiązków i codziennych zadań w umowie, rodzina goszcząca i Au Pair mogą uniknąć nieporozumień i konfliktów, które mogą powstać z powodu różnych interpretacji ich obowiązków. Umowa powinna określać konkretne obowiązki związane z opieką nad dziećmi, w tym liczbę godzin, które Au Pair powinna przepracować, rutynę opieki nad dziećmi oraz wszelkie szczególne potrzeby lub wymagania.
 
Umowa może również dotyczyć obowiązków domowych i wszelkich dodatkowych czynności oczekiwanych od Au Pair, takich jak drobne prace porządkowe lub przygotowywanie posiłków. Jasność co do tych kwestii pomoże Au Pair i Rodzinie Goszczącej zorganizować codzienną rutynę w sposób bardziej skuteczny i efektywny.

Wiele rodzin goszczących uwzględnia w umowie tygodniowy lub dzienny harmonogram Au Pair. W ten sposób Au Pair nie tylko mają jasne wytyczne dotyczące zadań, które muszą wykonać w określonych godzinach, ale także pozwalają im zaplanować swoje indywidualne działania z wyprzedzeniem i mieć jasne zrozumienie swojej codziennej rutyny jeszcze przed rozpoczęciem podróży Au Pair.
 
Podsumowując, dobrze skonstruowany kontrakt Au Pair jest świetnym narzędziem, które określa granice, obowiązki i wspólne cele rodziny goszczącej i Au Pair. Służy jako punkt odniesienia, do którego obie strony mogą wrócić, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się, że są na tej samej stronie w zrozumieniu programu Au Pair. Ta jasność ostatecznie przyczyni się do pozytywnego i satysfakcjonującego doświadczenia dla obu stron.

3. Ogólne warunki i wynagrodzenie

Umowa Au Pair określa również wynagrodzenie i korzyści oferowane Au Pair. Określa kwotę kieszonkowego, terminy płatności i ich częstotliwość, a także wszelkie dodatkowe szczegóły, takie jak aranżacja pokoju Au Pair lub zwrot kosztów podróży. Przejrzystość ustaleń finansowych pomaga budować zaufanie i pokazuje zaangażowanie rodziny goszczącej w zapewnienie uczciwego i wspierającego środowiska.
Ważne jest również określenie w umowie, w jaki sposób rodzina goszcząca będzie partycypować w kosztach podróży Au Pair. Zalecamy, aby rodziny, które chcą przyczynić się do pokrycia całości lub części kosztów biletu do kraju goszczącego, zrobiły to poprzez zwrot kosztów. Rodzina może zwrócić koszt biletu w jednej lub kilku ratach po przyjeździe Au Pair do kraju goszczącego, dodając kwotę do miesięcznego kieszonkowego. 
 
Poza tym, umowa zawiera szczegóły dotyczące płatnego czasu wolnego Au Pair, świąt i dni urlopu. Ustanawiając szczegółowe zasady dotyczące czasu wolnego, obie strony mogą efektywnie planować i zarządzać swoimi harmonogramami, zapewniając Au Pair równowagę między pracą a życiem prywatnym.
 
Umowa zawiera również informacje na temat ubezpieczenia, w tym szczególnie ubezpieczenia zdrowotnego, aby zapewnić Au Pair dobre warunki i dostęp do opieki medycznej podczas pobytu.

 

4. Plan na wypadek sytuacji kryzysowych4

Plan awaryjny w umowie Au Pair służy jako przewodnik po kwestiach bezpieczeństwa, który pomaga zarówno rodzinie goszczącej, jak i Au Pair zorientować się, co robić, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego. Zawierając wytyczne dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, umowa zapewnia jasną mapę postępowania dla obu stron, pomagając zminimalizować stres i zamieszanie w trudnych czasach.
 
Umowa może określać konkretne procedury dla różnych rodzajów sytuacji kryzysowych, takich jak nagłe przypadki medyczne lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji Au Pair. Może zawierać szczegółowe informacje na temat tego, jak szukać opieki medycznej, z kim się skontaktować w nagłych przypadkach oraz jakie kroki należy podjąć, jeśli Au Pair musi wrócić do swojego kraju przed planowanym wyjazdem.
 
Umowa może również zawierać wytyczne dotyczące komunikacji między rodziną goszczącą a Au Pair. Może to obejmować regularne rozmowy, sesje wymiany informacji zwrotnych i mechanizmy rozwiązywania pojawiających się wątpliwości lub problemów.

5. Wymiana kulturowa

 
Jednym z najważniejszych powodów, dla których zarówno rodzina goszcząca, jak i Au Pair podpisują umowę Au Pair, jest możliwość bogatej i znaczącej wymiany kulturowej. Poza praktycznymi aspektami opieki nad dziećmi, umowa może również pomóc w ułatwieniu doświadczenia międzykulturowego.
 
Zawierając takie punkty w umowie, rodzina goszcząca i au pair mogą angażować się w działania promujące wzajemne zrozumienie, praktykę językową i kontakt z nową kulturą. Umowa może regulować informacje dotyczące lekcji języka Au Pair lub zawierać informacje na temat działań podejmowanych przez obie strony w celu zapewnienia udanej wymiany kulturowej. Na przykład, możesz uwzględnić w swoim harmonogramie wieczory wymiany kulturowej lub inne podobne aktywności z rodziną goszczącą, aby mieć pewność, że nie pominiesz tej ważnej części doświadczenia Au Pair.