Znajdź Au Pair, nianię lub opiekuna osób starszych
Forgot?
Załóż konto

Poziomy biegłości językowej

Europejski system poziomów biegłości językowej pozwala określić stopień zaawansowania osoby uczącej się języka obcego. System ten jest stosowany w Europie, Kolumbii i Filipinach. Poziomy są oznaczane literami alfabetu od A do C i określają poziom kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym. 
 
W zależności od kraju goszczącego, Au Pair może potrzebować oficjalnego certyfikatu, wydanego przez desygnowaną ku temu organizację. Certyfikat taki ma na celu obiektywną ocenę zdolności językowych aplikanta i może być niezbędnym dokumentem podczas aplikacji o wizę. Poniżej znajduje się opis kolejnych poziomów biegłości językowej i lista kilku najbardziej znanych certyfikatów językowych. 
 

POZIOM „A”

Można ogólnie powiedzieć, że poziom A jest zarezerwowany dla początkujących użytkowników języka. Ten poziom pozwala na ograniczone zrozumienie języka (wymowa, słownictwo, krótkie wyrażenia), a czasem nawet na formuowanie krótkich wypowiedzi. 
 
A1
 • Uczący się rozumie podstawowe zwroty z życia codziennego
 • Uczący się potrafi się przedstawić i odpowiedzieć na proste pytania
A2
 • Uczący się potrafi zrozumieć pełne zdania i zwroty należące do określonych dziedzin
   

POZIOM „B” 

Osoba na poziomie B rozumie zasady działania języka obcego i potrafi stworzyć prosty tekst czy wyrazić swoje spostrzeżenia. W większości krajów poziom B jest wymagany (lub sugerowany) w programach wymiany kulturowej
 
B1
 • Uczący się rozumie ogólne znaczenie wyrażeń dotyczących różnych tematów
 • Uczący się potrafi stworzyć prosty tekst dotyczący jego zainteresowań
 • Uczący się potrafi przedstawić swoje spostrzeżenia i doświadczenia oraz potrafi wyjaśnić różne zjawiska/opinie
B2 
 • Uczący się potrafi w ograniczonym zakresie zrozumieć skomplikowane teksty  
 • Uczący się potrafi stworzyć dość skomplikowane i szczegółowe testy
 • Uczący się potrafi przedstawić wady i zalety dotyczące zjawiska z określonej dziedziny 
   

POZIOM „C”

Poziom C jest bardzo wysokim poziomem biegłości językowej i oznacza, że osoba potrafi komunikować się w sposób spontaniczny. Osoba na poziomie biegłości C potrafi tworzyć skomplikowane wypowiedzi na różne tematy.
 
C1
 • Uczący się potrafi zrozumieć długie i skomplikowane teksty
 • Uczący się potrafi wypowiadać się płynnie na różne tematy
 • Uczący się potrafi pisać skomplikowane teksty
 • Poziom ten pozwala na podjęcie nauki za granicą 
C2
 • Uczący się rozumie język obcy – zarówno na piśmie, jak i w mowie – oraz potrafi odpowiedzieć w sposób płynny i poprawny w skomplikowanych sytuacjach
 • Uczący się potrafi czytać i pisać bardzo skomplikowane teksty na specyficzne tematy 

Lista oficjalnych certyfikatów 

Poniżej znajdziesz listę najbardziej znanych oficjalnych certyfikatów językowych. Dowiedz się, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie i gdzie możesz go zdobyć! 
 • język niemiecki: Goethe Institut, TestDaF
 • język angielski: Cambridge ESOL, Trinity, Pitman, London Test of English, LCCI IQ, TOEFL
 • język hiszpański: ELE
 • język francuski: DELF, DALF, Alliance Francaise 
Więcej informacji znajdziesz na AuPair.net


Pro Aupair