Forgot?
Załóż konto

Poziomy biegłości językowej

Europejski system poziomów biegłości językowej pozwala określić stopień zaawansowania osoby uczącej się języka obcego. System ten jest stosowany w Europie, Kolumbii i Filipinach. Poziomy są oznaczane literami alfabetu od A do C i określają poziom kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym. 
 
W zależności od kraju goszczącego, Au Pair może potrzebować oficjalnego certyfikatu, wydanego przez desygnowaną ku temu organizację. Certyfikat taki ma na celu obiektywną ocenę zdolności językowych aplikanta i może być niezbędnym dokumentem podczas aplikacji o wizę. Poniżej znajduje się opis kolejnych poziomów biegłości językowej i lista kilku najbardziej znanych certyfikatów językowych. 
 

POZIOM „A”

Można ogólnie powiedzieć, że poziom A jest zarezerwowany dla początkujących użytkowników języka. Ten poziom pozwala na ograniczone zrozumienie języka (wymowa, słownictwo, krótkie wyrażenia), a czasem nawet na formuowanie krótkich wypowiedzi. 
 
A1
 • Uczący się rozumie podstawowe zwroty z życia codziennego
 • Uczący się potrafi się przedstawić i odpowiedzieć na proste pytania
A2
 • Uczący się potrafi zrozumieć pełne zdania i zwroty należące do określonych dziedzin
   

POZIOM „B” 

Osoba na poziomie B rozumie zasady działania języka obcego i potrafi stworzyć prosty tekst czy wyrazić swoje spostrzeżenia. W większości krajów poziom B jest wymagany (lub sugerowany) w programach wymiany kulturowej
 
B1
 • Uczący się rozumie ogólne znaczenie wyrażeń dotyczących różnych tematów
 • Uczący się potrafi stworzyć prosty tekst dotyczący jego zainteresowań
 • Uczący się potrafi przedstawić swoje spostrzeżenia i doświadczenia oraz potrafi wyjaśnić różne zjawiska/opinie
B2 
 • Uczący się potrafi w ograniczonym zakresie zrozumieć skomplikowane teksty  
 • Uczący się potrafi stworzyć dość skomplikowane i szczegółowe testy
 • Uczący się potrafi przedstawić wady i zalety dotyczące zjawiska z określonej dziedziny 
   

POZIOM „C”

Poziom C jest bardzo wysokim poziomem biegłości językowej i oznacza, że osoba potrafi komunikować się w sposób spontaniczny. Osoba na poziomie biegłości C potrafi tworzyć skomplikowane wypowiedzi na różne tematy.
 
C1
 • Uczący się potrafi zrozumieć długie i skomplikowane teksty
 • Uczący się potrafi wypowiadać się płynnie na różne tematy
 • Uczący się potrafi pisać skomplikowane teksty
 • Poziom ten pozwala na podjęcie nauki za granicą 
C2
 • Uczący się rozumie język obcy – zarówno na piśmie, jak i w mowie – oraz potrafi odpowiedzieć w sposób płynny i poprawny w skomplikowanych sytuacjach
 • Uczący się potrafi czytać i pisać bardzo skomplikowane teksty na specyficzne tematy 

Lista oficjalnych certyfikatów 

Poniżej znajdziesz listę najbardziej znanych oficjalnych certyfikatów językowych. Dowiedz się, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie i gdzie możesz go zdobyć! 
 • język niemiecki: Goethe Institut, TestDaF
 • język angielski: Cambridge ESOL, Trinity, Pitman, London Test of English, LCCI IQ, TOEFL
 • język hiszpański: ELE
 • język francuski: DELF, DALF, Alliance Francaise 
Więcej informacji znajdziesz na AuPair.net


Pro Aupair