Nr. użytkownika 3022417

Narodowość Amerykańska | Więcej »

Imię i nazwisko Liberty

Miejscowość/Region Hudson/ Wisconsin

Państwo Stany Zjednoczone Ameryki

Start lipiec 2024 - wrzesień 2024

Preferowany czas trwania programu 7-12 miesiące

Języki na poziomie komunikatywnym: angielski (Język ojczysty)

Ostatnie logowanie 27 dni temu

Chcesz skontaktować się z  Liberty?

Dołącz do nas! Jeśli wciąż nie masz konta na AuPair.com
zupełnie za darmo i kontaktuj się z Au Pair. Jeżeli masz już u nas konto, login i wyślij wiadomość przez serwis AuPair.com.
0
Profil dodany do 0 ulubionych w ciągu ostatnich 3 tygodni
2
Profil odwiedzony przez 2 Rodziny Goszczące w ciągu ostatnich 3 tygodni
0%
Wskaźnik odpowiedzi

List do rodziny

Dear Future Host Family,
My name is Liberty, and I am a 22-year-old soon-to-be college graduate. As I approach this significant milestone, I find myself eager to embark on new adventures, and one particular opportunity that resonates with me is the prospect of becoming your Au Pair & Nanny.
A defining aspect of my background is my experience growing up as one of five siblings, where I naturally assumed the role of caregiver for my younger sisters. This upbringing has instilled in me a profound sense of responsibility, honed my organizational skills, and equipped me with the ability to adeptly manage the diverse needs and personalities of children. Beyond my familial role, I have also gained valuable experience through various babysitting and nannying engagements.
What draws me to the role of Au Pair & Nanny is rooted in my fundamental belief that every child deserves a supportive and caring environment in which to grow and develop. I am inspired by the prospect of contributing to a child's formative years, offering love, guidance, and a sense of security. For me, being an Au Pair & Nanny transcends mere employment; it represents an opportunity to make a meaningful and positive impact on a child's life.
In addition to my caregiving experience, my adaptability and open-mindedness enable me to seamlessly integrate into new environments. I am fluent in English, ensuring effective communication with both you and your children.
In conclusion, I am enthusiastic about the possibility of joining your family, providing your children with the care and support they need during my tenure as an Au Pair & Nanny. I am eager to discuss how my skills and passion align with your family's unique requirements.
Thank you for considering my application. I am looking forward to the opportunity to meet you and your family and discuss the exciting possibilities that lie ahead.
Sincerely,
Liberty
Więcej »

Doświadczenie w opiece na dziećmi

I have had the privilege of being a nanny for several families, each experience contributing to my passion and dedication to childcare. For two consecutive summers, I provided attentive and loving care for a family with three children. My responsibilities included organizing engaging activities, ensuring a safe environment, and fostering a positive and nurturing atmosphere.

During another summer, I took on the role of a full-time nanny for a family with four children, all under the age of five. This experience not only honed my multitasking skills but also deepened my understanding of the unique needs and dynamics involved in caring for younger children.

In addition to these more extended commitments, I regularly babysat for a group of seven neighbor kids on a weekly basis. Managing the diverse personalities and age ranges within this group further enhanced my ability to adapt to different caregiving situations.

These experiences have been incredibly rewarding, allowing me to witness the growth and development of the children under my care. From organizing educational activities to providing emotional support, my role as a nanny has been characterized by a commitment to creating a positive and enriching environment for the children.

Now, as I consider the opportunity to become an Au Pair & Nanny abroad, I bring with me not only the practical skills gained from these experiences but also a deep appreciation for the unique challenges and joys that come with caring for children in various settings.
Więcej »

Dane osobowe

Nie palęMam kurs pierwszej pomocy - TakPotrafię pływać dobrze - TakPotrafię jeździć na rowerze - TakPosiadam prawo jazdy - Tak, z doświadczeniem

Potrafię pływać dobrze

Potrafię jeździć na rowerze

Posiadam prawo jazdy Tak, z doświadczeniem

Mam rodzeństwo

Mam ważny paszport

Nie palę

Mam kurs pierwszej pomocy

Aktualne zajęcie pracownik administracji

Wykształcenie Liceum

Znajomość języków

angielski: Język rodzimy

Czy uprawiasz sport? Jaki?  I have played lacrosse, volleyball, softball, and golf

Religia Chrześcijaństwo

Religia jest dla Ciebie: istotna

Czy przestrzegasz specjalnej diety? Brak specjalnej diety

Mam problemy ze zdrowiem / alergie No

Więcej »

Kryteria Pracy

Zgadzam się na dodatkową pracę za dodatkowe wynagrodzenie - TakMogę zaopiekować się dziećmi niepełnosprawnymi - TakAkceptuję rodzinę ze zwierzętami domowymi - TakMogę zaopiekować się zwierzętami domowymi - Tak

Preferowane kraje Belgia, Kanada, Francja, Włochy & Wielka Brytania

Preferowany region Duże miasto

Preferowany czas trwania programu 7-12 miesiące

Najwcześniejszy start lipiec 2024

Najpóźniejszy start wrzesień 2024

Akceptuję rodzinę ze zwierzętami domowymi

Zgadzam się na dodatkową pracę za dodatkowe wynagrodzenie

Mogę zaopiekować się zwierzętami domowymi

Preferowany wiek dziecka mniej niż 1 rok, 1-5 lat, 6-10 lat

Doświadczenie w opiece nad dziećmi 50 - 100 godzin

Iloma dziećmi możesz się zająć? 4

Czy możesz pracować z samotnym rodzicem? Tak, z matką

Mogę zaopiekować się dziećmi niepełnosprawnymi

Mogę zaopiekować się osobami niepełnosprawnymi

Preferowana grupa wiekowa uczniów

Więcej »

O mnie

Dołącz do nas! Jeśli wciąż nie masz konta na AuPair.com
zupełnie za darmo i kontaktuj się z Au Pair. Jeżeli masz już u nas konto, log in i wyślij wiadomość przez serwis AuPair.com.