Nr. użytkownika 2817545

Narodowość Kenijska | Więcej »

Imię i nazwisko Emily

Miejscowość/Województwo Nairobi/

Numer Telefonu Tylko dla Użytkowników Premium

Alternatywny Numer Telefonu Tylko dla Użytkowników Premium

Państwo Kenia

Start październik 2023 - październik 2024

Preferowany czas trwania programu 6-24 miesiące

Języki na poziomie komunikatywnym: Swahili (Język ojczysty), angielski (Język ojczysty)

Ostatnie logowanie 8 godziny temu

Chcesz skontaktować się z  Emily?

Dołącz do nas! Jeśli wciąż nie masz konta na AuPair.com
zupełnie za darmo i kontaktuj się z Au Pair. Jeżeli masz już u nas konto, login i wyślij wiadomość przez serwis AuPair.com.
1
Profil dodany do 1 Faworytow w ciągu ostatnich 3 tygodni
30
Profil odwiedzony przez 30 osoby oferujące pracę w ciągu ostatnich 3 tygodni
100%
Wskaźnik odpowiedzi - Bardzo aktywna

List do rodziny

Greetings from Kenya! My name is Emily, and I am thrilled to have the opportunity to introduce myself as a potential au pair for your family. I am excited about the prospect of joining your household, getting to know your family, and embarking on a journey of cultural exchange and mutual growth.

At 22 years old, I am at a stage in life where I am eager to explore the world, learn about new cultures, and build meaningful connections with people from diverse backgrounds. Becoming an au pair is not only an opportunity for me to contribute to your family's daily life but also a chance to become part of your family, learn from each other, and create lasting memories.

I have always had a passion for working with children and nurturing their growth and development. My previous experiences as a babysitter and volunteer in local children's programs have provided me with valuable insights into the joys and challenges of childcare. I believe that being an au pair will allow me to further develop my skills, share my own experiences, and create a positive and enriching environment for your children.

I value open communication, patience, and adaptability in all aspects of life. I am dedicated to providing a safe and supportive environment for your children, where they can explore, learn, and express themselves freely. Additionally, I am excited about the opportunity to assist with daily tasks, engage in activities that promote creativity and learning, and be an integral part of your family's routine.

In my free time, I enjoy reading, hiking, and exploring new cuisines. I am enthusiastic about sharing my interests and learning about yours, as well as embracing the local culture and traditions of your country.

I am truly looking forward to the possibility of becoming a part of your family's life and creating meaningful memories together. Thank you for considering me as a potential au pair for your family. If you have any questions or would like to know more about me, please feel free to contact.

Warmest regards,

Emily
Więcej »

Doświadczenie w opiece na dziećmi

Over the past few years, I have had the privilege of working as a nanny, which has been a deeply rewarding and transformative experience. In this role, I had the opportunity to care for and nurture children of various ages, from infants to pre-teens. My responsibilities included creating a safe and stimulating environment, assisting with daily routines, organizing educational and recreational activities, and providing emotional support.

Being a nanny has taught me the importance of patience, adaptability, and effective communication. Every child is unique, with their own needs, preferences, and personalities. This experience has allowed me to develop the ability to tailor my approach to each child, fostering a strong bond built on trust and understanding.

My time as a nanny has also emphasized the significance of being a positive role model. Children often look up to their caregivers, and I take this responsibility seriously. Through my actions and interactions, I aim to instill values of kindness, respect, and curiosity in the children I care for.

Now, I am eager to take my passion for childcare and cultural exchange to a new level by becoming an Au Pair or nanny abroad. The prospect of immersing myself in a different culture, learning a new language, and embracing the traditions of a foreign country is truly exciting. I believe that this experience will not only enrich my personal growth but also allow me to bring a fresh perspective and enthusiasm to the families I have the privilege of joining.

Working as an Au Pair or Nanny in a foreign country presents a unique opportunity to broaden my horizons, build lasting relationships, and contribute to a global community. I am motivated by the idea of creating lasting memories, both for myself and the families I become a part of. The chance to witness the world through the eyes of children from a different culture, and to share in their growth and development, is a prospect that fills me with anticipation.
Więcej »

Dodatkowe zdjęcia

Więcej »

Referencje

Referencje (dotyczące opieki nad dziećmi)
Świadectwo akademickie
Dowód tożsamości

Dane osobowe

Nie palęMam kurs pierwszej pomocy - TakPotrafię pływać dobrze - TakPotrafię jeździć na rowerze - Tak

Potrafię pływać dobrze

Potrafię jeździć na rowerze

Posiadam prawo jazdy

Mam rodzeństwo

Mam ważny paszport

Nie palę

Mam kurs pierwszej pomocy

Aktualne zajęcie studentka

Wykształcenie Uniwersytet

Znajomość języków

Swahili: Język rodzimy, Od 21 Rok
angielski: Język rodzimy, Od 21 Rok
niemiecki: Początkujący (A1), Od 1 Rok
francuski: Początkujący (A1), Od 2 Miesiąc

Czy uprawiasz sport? Jaki?  volleyball, chess, swim

Religia Chrześcijaństwo

Religia jest dla Ciebie: nieistotna

Czy przestrzegasz specjalnej diety? Brak specjalnej diety

Mam problemy ze zdrowiem / alergie hay fever/pollen

Więcej »

Kryteria Pracy

Zgadzam się na dodatkową pracę za dodatkowe wynagrodzenie - TakMogę zaopiekować się dziećmi niepełnosprawnymi - TakAkceptuję rodzinę ze zwierzętami domowymi - TakMogę zaopiekować się zwierzętami domowymi - Tak

Preferowane kraje Austria, Francja, Niemcy, Włochy & Hiszpania

Preferowany region Duże miasto, Przedmieście, Miasto, Okolica wiejska, Peryferie miasta

Preferowany czas trwania programu 6-24 miesiące

Najwcześniejszy start październik 2023

Najpóźniejszy start październik 2024

Akceptuję rodzinę ze zwierzętami domowymi

Zgadzam się na dodatkową pracę za dodatkowe wynagrodzenie

Mogę zaopiekować się zwierzętami domowymi

Preferowany wiek dziecka mniej niż 1 rok, 1-5 lat, 6-10 lat, 11-14 lat

Doświadczenie w opiece nad dziećmi więcej niż 800 godzin

Iloma dziećmi możesz się zająć? 3

Czy możesz pracować z samotnym rodzicem? Tak, z matką lub z ojcem

Mogę zaopiekować się dziećmi niepełnosprawnymi

Mogę zaopiekować się osobami niepełnosprawnymi

Preferowana grupa wiekowa uczniów

Więcej »

O mnie

Dołącz do nas! Jeśli wciąż nie masz konta na AuPair.com
zupełnie za darmo i kontaktuj się z Au Pair. Jeżeli masz już u nas konto, log in i wyślij wiadomość przez serwis AuPair.com.