au pair

Au Pair w Finlandii: umowa i ubezpieczenie

Bezpieczeństwo jest absolutną podstawą, jeśli chodzi o pobyt Au Pair. Jednym z dokumentów, który zapewnia bezpieczeństwo zarówno uczestnikom, jak i Rodzinie Goszczącej, jest umowa Au Pair podpisana przez obie strony. 
 
Ponadto, każdy uczestnik powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie podczas całego pobytu. Dlatego ważne jest, aby uzyskać jak najwięcej informacji na ten temat.
Au Pair ubezpieczenie Finlandia

Umowa Au Pair

Jako umowę Au Pair w Finlandii można wykorzystać szablon umowy oferowany przez AuPair.com i zmodyfikować go zgodnie z własnymi potrzebami. Dokument ten powinien zawierać kilka ważnych punktów, takich jak:
Uczestnik może wziąć udział w programie Au Pair w Finlandii tylko raz i może zostać na maksymalnie 12 miesięcy (nie zaleca się pobytu krótszego niż 6 miesięcy). 
 
Umowa jest bardzo ważna przy ubieganiu się o wizę przez Au Pair, dlatego Rodzina powinna dostarczyć ją wraz z oficjalnym zaproszeniem, jeśli Au Pair ubiega się o wizę.

Zerwanie umowy

Czasami między stronami dochodzi do nieporozumień, których nie da się rozwiązać. Obie strony mają możliwość rozwiązania umowy, o ile przestrzegają 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym czasie Rodzina Goszcząca i Au Pair mają możliwość znalezienia zastępstwa.

Ubezpieczenie Au Pair w Finlandii

Zakup odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego to klucz do udanego i bezpiecznego pobytu. Zasady ubezpieczeń różnią się w zależności od obywatelstwa Au Pair.

Ubezpieczenie dla obywateli EOG

Jeśli Au Pair posiada kartę EKUZ, może uzyskać pokrycie niektórych zabiegów medycznych w Finlandii. Warto jednak przemyśleć kwestię dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia. Kandydaci z krajów nordyckich, Australii i Quebec mogą korzystać ze wszystkich świadczeń fińskiego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ mieszkańcy tych krajów korzystają z umów o świadczenie usług socjalnych.

Ubezpieczenie dla obywateli spoza EOG

Uczestnicy z krajów spoza EOG (z wyjątkiem Australii i Quebecu) muszą przed wyjazdem wykupić polisę ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego na cały pobyt. Rodzina Goszcząca musi pokryć koszty ubezpieczenia. 
 
Współpracujemy z dwoma partnerami, którzy oferują specjalne ubezpieczenia Au Pair: Dr. Walter i Care Concept.

Prawo jazdy i ubezpieczenie samochodu

Umiejętność prowadzenia samochodu to zdecydowana zaleta dla większości Rodzin Goszczących, jednak w Finlandii nie jest to wymóg. Jeśli Au Pair posiada prawo jazdy musi się upewnić, że jest ono ważne także na terytorium Finlandii.
 
Uczestnicy z krajów Nordyckich, UE i EOG mogą legalnie prowadzić samochód w Finlandii.
 
Jeśli stałe miejsce zamieszkania uczestnika znajduje się w kraju, który podpisał Konwencję Genewską i Wiedeńską o ruchu drogowym, a ponadto posiada krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, również może prowadzić samochód w Finlandii.


Au Pair w Finlandii: informacje o programie
Au Pair w Finlandii: informacje o programie Zobacz »
Au Pair w Finlandii: wynagrodzenie, godziny pracy, dni wolne
Au Pair w Finlandii: wynagrodzenie, godziny pracy, dni wolne Zobacz »
Jak zostać Au Pair w Finlandii? Wymagania i proces aplikacji
Jak zostać Au Pair w Finlandii? Wymagania i proces aplikacji Zobacz »
Au Pair w Finlandii: wymagania wizowe
Au Pair w Finlandii: wymagania wizowe Zobacz »