au pair

AuPair.com - Polityka Prywatności

Jest to skrócone, ogólne oświadczenie o ochronie prywatności. Aby zapoznać się z pełną, prawnie wiążącą wersją, proszę przeczytać wersję niemiecką.

AuPair.com wysoko ceni ochronę Twojej prywatności i Twoje bezpieczeństwo. AuPair.com respektuje przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. AuPair.com przestrzega prawa Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej.

Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia użytkownikowi wszystkie środki bezpieczeństwa i ochrony jego prywatności. Poniżej znajduje się charakterystyka gromadzonych danych, sposoby ich przetwarzania oraz powody, dla których mu podlegają.

Korzystając z usług AuPair.com przekazujesz nam swoje dane osobowe i zgadzasz się z zasadami sformułowanymi w polityce prywatności AuPair.com.

Jeżeli zarejestrowany użytkownik nie zamierza dłużej korzystać z usług AuPair.com, ma on prawo do odwołania zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. W tym przypadku AuPair.com prosi o przesłanie drogą mailową na adres info[at]aupair.com pisemnego oświadczenia. Wówczas wszystkie zgromadzone dane osobowe zostaną trwale usunięte i nie będzie możliwe przywrócenie ich przez żadnego użytkownika/odwiedzającego/osobę trzecią.    
 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Usługi świadczone przez AuPair.com wymagają gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Pola obowiązkowe są oznaczone przez (*) i są niezbędne dla świadczonych przez AuPair.com usług.

Kwestionariusz, wypełniany przy rejestracji na AuPair.com, stanowi podstawę do wymiany informacji. Dlatego też istotnym jest, by podczas tworzenia profilu podać tak dokładne informacje, jak to tylko możliwe.

Przy każdej wizycie na AuPair.com dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez przeglądarkę internetową, przechowywany jest również rejestr zdarzeń (pliki dziennika serwera): pobrana strona WWW, nazwa wiadomości, plik, typ i wersja wyszukiwarki, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, system operacyjny użytkownika, adres IP, adres URL kierującej strony (strona odwiedzona wcześniej) i nadawca zapytania.    
 
W celu zarejestrowania się jako rodzina goszcząca i korzystania z usług świadczonych przez serwis, AuPair.com prosi o wprowadzenie:
 • Adresu e-mail
 • Imienia
 • Nazwiska
 • Adresu 
 • Stosowne informacje o rodzinie (np. liczba członków rodziny, informacje o używanych językach, zawód rodziców, narodowość, religia, wiek i płeć dzieci, grupa wiekowa rodziny) 
 • Inne informacje przydatne podczas tworzenia profilu rodziny, a ułatwiające późniejsze dopasowanie kryteriów podczas wyszukiwania  
Poprzez rejestrację użytkownik udziela innym użytkownikom i odwiedzającym stronę informacje istotne dla procesu profilowania i wyszukiwania prowadzonego poprzez AuPair.com.

Widoczne dane zawierają m.in.: imię, załadowane zdjęcia, wprowadzony opis, lokalizację (państwo, miasto), szczegóły dotyczące rodziny (liczba członków, wiek i płeć dzieci, religia, zawód, grupa wiekowa rodziny, narodowość) i kryteria dopasowania Au Pairs.   
 
Aby zarejestrować się jako Au Pair i korzystać ze świadczonych przez AuPair.com usług, należy wprowadzić: 
 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Datę urodzenia
 • Narodowość
 • Zawód
 • Inne informacje przydatne podczas tworzenia profilu Au Pair, a ułatwiające późniejsze dopasowanie do kryteriów podczas wyszukiwania  
Poprzez rejestrację użytkownik udziela innym użytkownikom i odwiedzającym stronę informacji istotnych dla procesu profilowania i wyszukiwania prowadzonego przez AuPair.com.

Widoczne dane zawierają m.in.: imię, załadowane zdjęcia, wprowadzony opis, lokalizację (państwo, miasto) oraz inne istotne szczegóły, takie jak stan cywilny, stan zdrowia/alergie/informacje o diecie, wykształcenie, prawo jazdy, religia, masa ciała, wzrost. 
 
Aby zarejestrować się jako agencja Au Pair i korzystać ze świadczonych przez AuPair.com usług, należy wprowadzić:
 • Adres e-mail
 • Nazwę agencji
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres 
Poprzez rejestrację użytkownik udziela innym użytkownikom i odwiedzającym stronę informacji istotnych dla procesu profilowania i wyszukiwania prowadzonego poprzez AuPair.com. Widoczne dane zawierają m.in.: nazwę agencji, adres, wprowadzony adres strony internetowej agencji, wprowadzony numer telefonu, krótki opis agencji Au Pair. 
 
Adres e-mail podawany podczas rejestracji na naszej stronie jest ściśle poufny i pozostaje zawsze ukryty przed innymi użytkownikami; Twój adres e-mail nigdy nie będzie widoczny. Adres e-mail będzie widoczny tylko dla członków zespołu AuPair.com w celach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom AuPair.com.
 • Pełne imię i nazwisko będzie widoczne tylko dla użytkowników Premium
 • Pełny adres będzie widoczny tylko dla użytkowników Premium
 • Numer telefonu będzie automatycznie widoczny dla użytkowników Premium, którzy zostali dodani do listy faworytów danego użytkownika; użytkownik ma również możliwość zaznaczenia, komu chce udostępniać swój numer telefonu (nikomu, dodanym do faworytów użytkownikom Premium lub wszystkim użytkownikom Premium) 
W chwili określenia agencji Au Pair, będącej użytkownikiem Premium, wiarygodną, uzyskuje ona dostęp do wszystkich danych kontaktowych wszystkich użytkowników. 
 
W chwili, w której odwiedzający stronę AuPair.com decyduje się zarejestrować, zezwala AuPair.com na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych. Zarówno AuPair.com, inni użytkownicy i użytkownicy Premium mogą kontaktować się z użytkownikiem poprzez wewnętrzny system wiadomości. 
 
AuPair.com zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z każdym użytkownikiem w celu wyjaśnienia kwestii dotyczących jego profilu i członkostwa. 
 

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim 

Aby utrzymać jakość świadczonych przez AuPair.com usług, dane zawierające m.in. dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim tylko, jeśli stanowi to podstawę do zawarcia umowy o pracę. Każdy użytkownik zgadza się na to poprzez proces rejestracji. 
 
W przypadku usług płatnych, dane wymagane do wykonania płatności będą przekazane operatorom płatności (wymienionym w Opcjach Płatności) w wyłącznym celu dokonania płatności. Każdy użytkownik zgadza się na przekazanie danych w tym celu – w celu uzyskania dalszych informacji konieczne jest przeczytania Polityki Prywatności operatorów płatności. 
 
Za wyjątkiem tych dwóch przypadków, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. 
 

Programy analityczne 

AuPair.com używa Google Analytics, narzędzia do analizy stron WWW Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „ciasteczek”, plików tekstowych gromadzonych na Twoim komputerze, w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. 
 
Wszystkie informacje zawarte w „ciasteczkach” (włącznie z adresem IP) będą przekazane na serwery Google, zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam przechowywane.  
 
Google użyje tej informacji w celu oszacowania i analizy strony i użycia Internetu oraz stworzy raport na podstawie uzyskanych informacji. 
 
Google może również, zgodnie z prawem, przekazać te informacje osobom trzecim, przetwarzających je na zlecenie Google. 
Google nie połączy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 
Istnieje możliwość zrezygnowania z „ciasteczek” poprzez zmianę odpowiednich stawień w przeglądarce internetowej; warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze strony we właściwy sposób. 
 
Korzystając z tej strony, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób, jaki opisano powyżej w celu, który powyżej określono. 
 

Wtyczki portali społecznościowych 

AuPair.com korzysta z różnych platform portali społecznościowych (tzw. wtyczek) i różnych portali społecznościowych (np. Facebook, Google+). Wtyczki są oznaczone logo i przeznaczone do przełączania użytkowników bezpośrednio na serwer portali społecznościowych. 
 
Przetwarzanie i wykorzystanie danych przez portale społecznościowe i związane z tym prawa i zasady są dostępne w polityce prywatności danego portalu społecznościowego (np. Facebook, Google).
 
Poprzez utworzenie profilu na AuPair.com użytkownik wyraża zgodę na to, że jego konto, bez imienia, nazwiska, i innych danych osobowych, może pojawić się na Facebooku lub Google+.
 
Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to, powinien wylogować się z odpowiednich stron przed odwiedzeniem AuPair.com – zapobiegnie to gromadzeniu danych poprzez wtyczki i portale społecznościowe.  
 

Ocena zachowania użytkownika 

Rejestracja na AuPair.com spowoduje zapisanie adresu IP i czasu rejestracji. AuPair.com automatycznie zapisze czas i miejsce każdego logowania wszystkich użytkowników. 
 
Poprzez rejestracje na AuPair.com użytkownik zezwala Aupair.com na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnej analizy i profilowania oraz w celu utrzymania wysokich standardów świadczonych przez AuPAir.com usług i zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa. Pozwala to AuPair.com zidentyfikować i blokować nieuczciwych użytkowników. Niemniej, AuPair.com nie może wziąć odpowiedzialności za niewłaściwe treści zawarte na stronie.   
 

Prawo do informacji 

Jako użytkownik naszego serwisu zawsze masz prawo wnieść zapytanie dotyczące Twoich danych osobowych. Odpowiednie informacje zostaną Ci przekazane drogą mailową lub pocztą tradycyjną. 
 

Usunięcie lub sprostowanie danych 

Użytkownicy serwisu AuPair.com zawsze mają prawo do modyfikowania lub usunięcia swoich danych, zgromadzonych na AuPair.com. 
 

Aktualny stan technologii 

Użytkownik jest świadomy, że aktualny stan rozwoju technologicznego nie pozwalana na całkowitą ochronę danych podczas ich przesyłania przez Internet. W szczególności, wiadomości przesyłane drogą mailową nie są całkowicie zabezpieczone. Użytkownik rozumie i akceptuje, że przesyła dane przez Internet na własne ryzyko.