au pair

AuPair.com - Regulamin

Poniższe zasady regulują postępowanie osób, które przeglądają lub tworzą profil na stronie AuPair.com, zwanych dalej "użytkownikami". 
 
Przeglądanie tej strony lub rejestracja na tej stronie oznacza, że akceptujesz regulamin serwisu, przedstawiony w niniejszym dokumencie, bez względu na to, czy zdecydujesz się zarejestrować, czy też nie. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu strony, nie przeglądaj zawartych na niej treści.  
 
Przed przeglądaniem i/lub rejestracją na naszej stronie, prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami. 

 1. Wprowadzenie i definicje 

1.1 AuPair.com jest stroną internetową, która oferuje usługi dla rodzin, które chcą znaleźć odpowiednią Au Pair, oraz dla Au Pair, które chcą znaleźć dla siebie odpowiednią Rodzinę Goszczącą. 
 
Ponadto, AuPair.com świadczy usługi dla agencji Au Pair, jeśli zarejestrują się one na stronie AuPair.com.
W serwisie AuPair.com każdy użytkownik zarejestrowany jako Rodzina Goszcząca, kandydatka lub agencja pośrednictwa pracy Au Pair może:
 • Szukać i znaleźć pasującą kandydatkę/ Rodzinę Goszczącą
 • Założyć profil jako potencjalny kandydat/Rodzina Goszcząca/agencja pośrednictwa pracy Au Pair. 
1.2 Korzystanie z poniższych funkcji jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników AuPair.com:
 • Darmowa rejestracja
Załóż profil na AuPair.com bez żadnych opłat!
 • Darmowe zamieszczenie zdjęć 
Zamieść swoje zdjęcia - zupełnie za darmo! Zdjęcia uatrakcyjnią Twój profil i zwiększą Twoje szanse na sukces w poszukiwaniach! 
 • Darmowy system przesyłania standardowych wiadomości wyrażających Twoje zainteresowanie/odpowiadających na przesłaną wiadomość 
Wysyłaj i odpowiadaj na wiadomości wyrażające zainteresowanie Twoją ofertą! 
 • Darmowy system wyszukiwania użytkowników względem wprowadzonych kryteriów doboru 
1.3 Narzędzia dopasowania AuPair.com dają wszystkim użytkownikom możliwość przeglądania tylko tych profili, które spełniają ich wymagania i oczekiwania. Oto jak działają narzędzia dopasowania AuPair.com:
 • Twoje kryteria wyszukiwania określają, jakiego rodzaju pasujące kandydatki/Rodziny Goszczące są dla Ciebie polecane
 • Twój profil pracy określa, jakie kandydatki / Rodziny Goszczące będą polecane biorąc pod uwagę Twoją aplikacje
 • Możesz użyć narzędzia szybkiego wyszukiwania, aby przeglądać profile bez wpływu na kryteria wyszukiwania
1.4 AuPair.com oferuje różne formy członkostwa dla wszystkich użytkowników. Zarówno kandydaci i Rodziny Goszczące mogą wybrać jedną z opcji płatności, aby kupić preferowane członkostwo Premium.
 
Wszystkie opcje członkostwa obejmują następujące korzyści
 
 • Wysyłanie i odpowiadanie na spersonalizowane wiadomości do/od kandydatów/Rodzin Goszczących
 • Dostęp do danych kontaktowych kandydatów / Rodzin Goszczących, jak opisano w Polityce Prywatności AuPair.com
Spersonalizowane wiadomości to wiadomości o dowolnym kształcie, pozwalające użytkownikom na swobodne formułowanie tekstów i wymianę danych osobowych i kontaktowych przez AuPair.com. 
 
Profil zarejestrowanego na AuPair.com użytkownika jest stroną AuPair.com, gdzie użytkownik może przedstawić swoją ofertę jako potencjalna Au Pair/Rodzina Goszcząca, stworzyć tekst, przybliżający jego ofertę, określić swoje kryteria wyszukiwania oraz dokładnie przedstawić, czego oczekuje od potencjalnych Au Pair/Rodzin Goszczących. 

2. Rejestracja i koszty 

2.1 Niniejsze Warunki korzystania z serwisu dotyczą korzystania z serwisu AuPair.com. Rejestrując się, użytkownik akceptuje te warunki jako integralną część umowy.

2.2 Użytkownik zostanie zablokowany bez uprzedzenia jako kara umowna za naruszenie Regulaminu lub niewłaściwe korzystanie z usług witryny.

2.3 Ani profil osobisty, ani członkostwo, nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Każde wykorzystanie konta osobistego przez osoby trzecie jest zabronione. Wszelkie naruszenia w tej kwestii uprawniają AuPair.com do zablokowania użytkownika bez wcześniejszych uprzedzeń czy podania przyczyny tego działania. 

2.4 Dozwolone jest utworzenie profilu dla osoby trzeciej tylko wtedy, gdy jest to profil Rodziny Goszczącej zarządzany przez członka rodziny lub przyjaciela. Jest to dozwolone tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w opisie pracy, którą kandydat będzie wykonywał oraz w liście motywacyjnym opublikowanym na profilu. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie profilem na AuPair.com musi wyraźnie stwierdzić, że kandydaci będą komunikować się z nią, a nie z Rodziną Goszczącą, z którą będą mieszkać.
Jeśli to oświadczenie jest nieobecne w profilu, AuPair.com przystąpi do zablokowania profilu i w przypadku, gdy Członkostwo Premium zostało już opłacone, użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu pieniędzy. 
 
2.5 Korzystanie z członkostwa Premium i wszystkie zaawansowane funkcje strony są dostępne po uiszczeniu opłaty. Opłata jest stałą kwotą za cały czas trwania ustalonego okresu. Członkostwo Premium kończy się automatycznie wraz z upływem okresu ważności bez konieczności wypowiadania umowy. Podobnie jak w przypadku konta osobistego, członkostwo premium jest niezbywalne. 
Każda osoba fizyczna może zarejestrować się w AuPair.com jako Rodzina Goszcząca / kandydatka w celu znalezienia odpowiedniego dopasowania.
Proszę odnieść się do punktu 8.5 niniejszego dokumentu, aby uzyskać więcej informacji na temat skutecznego świadczenia Członkostwa Premium.
 
2.6 Każda agencja Au Pair umieszczenie może zarejestrować się w AuPair.com w celu oferowania usług Au Pair umieszczenie.
Wszystkie dane podane w formularzach rejestracyjnych podczas rejestracji muszą być prawdziwe, kompletne i poprawne. AuPair.com ma prawo do weryfikacji podanych danych i zażądać odpowiednich dowodów potwierdzających, że podane dane są wiarygodne.
 
2.7 Dane wymagane w chwili rejestracji muszą być zgodne z prawdą, kompletne i prawidłowe. AuPair.com ma prawo do zweryfikowania wprowadzonych danych i zażądania przedstawienia na nie dowodów. Jeżeli po rejestracji stan rzeczy się zmieni użytkownik powinien niezwłocznie wprowadzić odpowiednie zmiany w swoim profilu. Wszelkie naruszenia w tej kwestii uprawniają AuPair.com do zablokowania użytkownika bez wcześniejszych uprzedzeń czy podania przyczyny tego działania. 
 
2.8 Rejestracja na AuPair.com dozwolona jest tylko dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Wyjątek może być poczyniony jedynie w sytuacji, gdy Au Pair wkrótce kończy 18 lat i rozpoczyna poszukiwania Rodziny Goszczącej na okres, w którym będzie już pełnoletnia. W tym przypadku kandydat oświadcza, że rejestracja odbywa się za pełną zgodą przedstawiciela prawnego kandydata.   
 
2.9 Jeśli dostęp użytkownika zostanie ograniczony z powodu naruszenia obowiązków i zobowiązań użytkowników (patrz punkt 3 poniżej) lub niewłaściwego korzystania z usług strony, konto użytkownika zostanie zablokowane bez powiadomienia i/lub uzasadnienia. Niewykorzystane środki zostaną zatrzymane przez AuPair.com i nie zostaną zwrócone jako kara umowna za naruszenie umowy. 
AuPair.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość danych wprowadzanych przez użytkowników serwisu w chwili rejestracji, podczas modyfikacji profili, czy informacji zawartych w wiadomościach i nie ma obowiązku weryfikowania zgodności z faktycznym stanem rzeczy wprowadzanych danych. AuPair.com zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z każdym z użytkowników w dowolnym czasie w celu wyjaśnienia kwestii związanych z członkostwem na stronie AuPair.com.  

2.10 AuPair.com zachowuje prawo do nie przyjmowania wniosków od kandydatów, których szanse na znalezienie Rodziny Goszczącej są ograniczone.

3. Obowiązki użytkowników 

3.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie treści i musi przestrzegać zasad zamieszczonych w niniejszym tekście. 
 
Usługi świadczone przez AuPair.com są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Jakakolwiek forma przekazania członkostwa osobom trzecim jest zabroniona. Dane osobowe danego użytkownika (takie jak dane kontaktowe czy wiadomości), które są przesyłane innym użytkownikom podczas komunikacji, są ściśle tajne i nie mogą być upublicznione żadnej osobie trzeciej ani zamieszczone gdziekolwiek indziej.  
 
Każdy użytkownik AuPair.com zostanie zablokowany za:
 • Publikowanie lub przekazywanie treści w jakikolwiek sposób oszczerczych, obrazoburczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, pornograficznych, skandalicznych lub pogróżek oraz niezgodnych z prawem materiałów lub informacji.  
 • Tworzenie profilu w innym celu niż znalezienie Rodziny Goszczącej, Au Pair lub kandydata innych programów oferowanych na AuPair.com. *
 • Publikowanie lub przekazywanie materiałów, do których użytkownik nie ma niezbędnych praw lub licencji lub materiałów, które zachęcają do działalności niezgodnej z prawem, prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub naruszają prawa osób trzecich. 
 • Rozprowadzanie wirusów, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, lub innego rodzaju złośliwego lub niebezpiecznego oprogramowania.
*Dozwolone jest umieszczanie w swoim profilu ofert pracy, które nie są ściśle związane z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem, nie powodują żadnych szkód fizycznych lub moralnych i nie mają charakteru seksualnego. Muszą mieć miejsce w obrębie gospodarstwa domowego użytkownika. Użytkownicy Premium, którzy zamieszczają zatwierdzone, ale niepowiązane z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi oferty, będą mogli wysłać maksymalnie 5 wiadomości dziennie. Możliwość otrzymywania wiadomości pozostaje bez zmian.


3.2 AuPair.com ma prawo, ale nie obowiązek, modyfikacji lub usunięcia takich materiałów.

AuPair.com ma prawo do wyciągnięcia takich samych konsekwencji, jeśli pierwszy kontakt został nawiązany za pośrednictwem strony internetowej i zniesławiające groźby, nieprzyzwoite, podburzające, obraźliwe, pornograficzne, skandaliczne lub obraźliwe wiadomości zostały wysłane na innych systemach lub platformach komunikacyjnych.
 
3.3 Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail lub profile portali społecznościowych, linki do innych stron internetowych, nie mogą być wprowadzane w żadne z pól, za wyjątkiem tych, które do tego wyraźnie przeznaczone. Dane kontaktowe to każdy rodzaj danych, który pozwala w jakikolwiek sposób skontaktować się z użytkownikiem w celu uniknięcia opłaty za konto Premium. Naruszenia w tej kwestii są dla AuPair.com wystarczającą przesłanką, by usunąć profil użytkownika, który się ich dopuścił oraz zażądać opłaty za konto Premium lub innej rekompensaty za poniesione przez AuPair.com straty. 
 
3.4 AuPair.com ma prawo do weryfikacji/dociekań/wniesienia prośby o dokumenty lub jakikolwiek innych rodzaj dowodu potwierdzającego wprowadzone dane. Jeżeli wprowadzone dane nie są rzeczywiste, kompletne lub wiarygodne, AuPair.com ma prawo zablokować użytkownika, który je wprowadził, i zachować opłaty wniesione przez tego użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia czy wyjaśnienia pobudek w ramach nałożenia kary za złamanie warunków umowy. 

3.5 Jeśli użytkownik nie prześle niezbędnych dowodów w celu weryfikacji wiarygodności jego konta w ciągu jednego tygodnia od prośby AuPair.com, profil użytkownika zostanie zablokowany i może być ponownie aktywowany tylko po weryfikacji wymaganych dowodów. 
 
3.6 Niezastosowanie się do powyższych zasad postępowania może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem członkostwa i sankcjami cywilnymi i karnymi. AuPair.com ma prawo zablokować użytkownika i zachować pozostałą, niewykorzystaną, część opłaty wniesionej za konto Premium bez wcześniejszego uprzedzenia czy wyjaśnienia pobudek w ramach nałożenia kary za złamanie warunków umowy.

4. Informacje o usługach 

4.1 Usługi świadczone przez AuPair.com są ograniczone przez aktualny stan techniki. Użytkownicy są świadomi, że obecny stan techniki nie jest wolny od błędów. 
 
4.2 Serwis nie musi być dostępny zawsze, w dowolnym czasie. W przypadku awarii systemu nie ma możliwości ubiegania się o rekompensatę szkód/strat lub zwrotu wpłaconych pieniędzy. AuPair.com stara się zapewnić bezawaryjne działania strony 24 godziny na dobę. Jeżeli jednak strona nie jest dostępna z jakiegokolwiek powodu, AuPair.com nie może być pociągnięte do odpowiedzialności. 
 
4.3 Dostęp do AuPair.com może być ograniczony bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadku awarii, konserwacji, naprawy systemu lub innych przyczyn. 
 

 5. Relacje z innymi stronami internetowymi 

AuPair.com nie ma wpływu na układ ani treści zawarte na stronach internetowych, do których linki znajdują się na AuPair.com, nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie jest zobowiązane do ich sprawdzania. AuPair.com nie jest odpowiedzialne za żadne nieodpowiednie, obraźliwe, niewłaściwe lub technicznie szkodliwe zawartości którejkolwiek z takich stron.    
 

6. Gwarancje 

6.1 AuPair.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych osobowych i wszelkich innych informacji podanych przez użytkowników. AuPair.com nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli pomimo korzystania z usługi, wyszukiwanie nie zakończyło się sukcesem.  
 
6.2 AuPair.com nie ma obowiązku sprawdzać, czy w profilach tworzonych przez użytkowników nie naruszono praw osób trzecich oraz czy dane, wprowadzone w profilach,  wiadomościach, lub w jakikolwiek inny sposób, nie są kopiowane, przesyłane, upowszechniane lub przekazywane w jakikolwiek inny sposób.  

6.3 W przypadku zgłoszenia profilu użytkownika lub w przypadku, gdy nasz automatyczny system monitorowania przechwyci podejrzenie nadużycia naszego systemu przesyłania wiadomości, nasi pracownicy są poinstruowani, aby monitorować i czytać wiadomości wysyłane przez danego użytkownika.
Użytkownicy są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

7. Odpowiedzialność cywilna 

Wszystkie informacje dostarczone przez AuPair.com należy traktować jako materiał informacyjny dla użytkowników. AuPair.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub prawdziwość dostarczonych informacji. Użytkownicy muszą sami sprawdzić dokładność wymaganych informacji. 
Wszystkie umowy między użytkownikami są całkowicie poza zakresem odpowiedzialności AuPair.com.
AuPair.com nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty / szkody, które mogą wynikać z oszustwa / próby oszustwa za pośrednictwem strony AuPair.com.

8. Dezaktywacja, zakończenie lub anulowanie użytkowania 

8.1 Konto każdego zarejestrowanego użytkownika może być w każdej chwili dezaktywowane - dezaktywowane konto nie jest widoczne ani dostępne dla pozostałych użytkowników. 

8.2 Konto każdego użytkownika może być w każdej chwili usunięte przez użytkownika - usunięte konto jest nieodwracalne, a wszystkie zapisane informacje i dane są nieodwracalnie usuwane.  

8.3 Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia konta bez podania przyczyny. Jeżeli użytkownik rezygnuje z Członkostwa Premium i żąda zwrotu wpłaty za Członkostwo Premium, oświadczenie o rezygnacji musi być złożone w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia Członkostwa Premium. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, należy spełnić warunki polityki zwrotu. 
 
8.4 W przypadku, gdy użytkownik deklaruje chęć odstąpienia od umowy, AuPair.com zwróci opłaty poczynione w ciągu 14 dni przed otrzymaniem tej deklaracji. Jeżeli w ciągu tych 14 dni użytkownik skorzystał z usług zapewnianych poprzez konto Premium, AuPair.com nie zwróci opłaty i zachowa ją jako rekompensatę za wyświadczone usługi. 
Jeśli konto zostało usunięte, a zatem wszystkie przechowywane informacje są bezpowrotnie usunięte, nie jest możliwe udowodnienie, czy polityka zwrotu pieniędzy została spełniona. W związku z tym, zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.
Wszyscy użytkownicy proszeni są o dokładne zapoznanie się z naszą polityką refundacji przed zakupem Członkostwa Premium.
8.5 Członkostwo Premium jest uważane za dostarczone, jeśli:
 • Rodziny Goszczące wysyłają lub odpowiadają na spersonalizowane wiadomości lub jeśli jakiekolwiek dane kontaktowe zostały wymienione poprzez spersonalizowane wiadomości, które umożliwiają użytkownikom komunikację poza zakresem AuPair.com.
 • Kandydaci wysłali jakiekolwiek wiadomości po tym jak konto zostało uaktualnione do członkostwa Premium.
 • Użytkownik ma dostęp do dokumentów Premium AuPair.com chronionych hasłem.
AuPair.com ma prawo do zablokowania użytkownika w dowolnym czasie i bez uzasadnienia, jeśli nie wyrazi on zgody na Politykę Prywatności lub jeśli wycofa zgodę.
8.6 W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu przedstawionego tutaj, lub w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw (włącznie z prawami osób trzecich) egzekwowanych w Republice Federalnej Niemiec, AuPair.com ma prawo do zablokowania użytkownika w każdej chwili  i bez wcześniejszego uprzedzenia czy wyjaśnienia pobudek w ramach nałożenia kary za złamanie kontraktu. W takim przypadku nie zostanie zwrócona żadna, wcześniej wniesiona, opłata.

8.7 Administracja AuPair.com ma prawo do usunięcia konta, jeśli nie odpowiada ono statusowi użytkownika (kandydat, agencja lub Rodzina Goszcząca).
 
8.8 AuPair.com ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin serwisu i poinformować o tym drogą mailową.
 
8.9 Obowiązujące AuPair.com prawo jest prawem Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej. Sądem właściwym jest Kolonia.
 
8.10 Jeśli którekolwiek z postanowień umowy jest całkowicie lub częściowo nieważna, lub jeśli umowa zawiera luki, ważność pozostałych postanowień lub pozostałych ważnych części postanowień należy uznać za ważne.