au pair

Au pair w Szwecji – składanie wniosku o zezwolenie na pracę i pobyt

Au Pair w Szwecji – wiza
Au pair mogą otrzymać zezwolenie na pobyt na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jego/jej paszport musi być ważny przez cały okres pobytu. Średni czas przetwarzania wniosku to 2-3 miesiące.
 
Jeśli kandydat(ka) był(a) już au pair w innym kraju, wniosek może zostać odrzucony. Może się tak zdarzyć dlatego, że szwedzkie władze imigracyjne zakładają, iż cel pobytu au pair może być inny niż szczere zainteresowanie szwedzką kulturą. 
 
Au pair musi złożyć wniosek w swoim kraju zamieszkania. Jeśli zostanie zatwierdzony, kandydat(ka) otrzyma kartę zezwolenia na pobyt, która jest niezbędna (podobnie jak wiza) w punkcie kontroli granicznej w Szwecji.
Uczestnik musi uiścić opłatę aplikacyjną (1000 SEK). Pieniądze te nie zostaną zwrócone w razie odrzucenia wniosku.

Wymagania w zakresie zezwolenia na pracę i pobyt w Szwecji

Wymagania związane z zezwoleniem na pracę są bardzo podobne do wymagań programu au pair w Szwecji, co oznacza, że kandydat(ka) musi:
 
●     mieć od 18 do 30 lat
●     być zainteresowany/-a szwedzką kulturą i językiem i móc to wykazać
●     otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na kurs językowy w Szwecji
●     mieć pisemne zaproszenie otrzymane od rodziny goszczącej w Szwecji (dokument musi być uwzględniony w warunkach współpracy i musi być zgodny z oficjalnymi wymaganiami obowiązującymi w tym kraju)
●     mieć ważny paszport

W jaki sposób można ubiegać się o zezwolenie na pracę i pobyt w Szwecji?

Au pair może ubiegać się o nie w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie w swoim kraju zamieszkania. Uczestnik/-czka musi złożyć formularz Au Pair (numer 131011). W ambasadzie zostaną pobrane odciski palców kandydata/-ki i zostanie mu/jej zrobione zdjęcie.

Ubieganie się o zezwolenie na pracę i pobyt w Szwecji

Wniosek składa się z:
●     kopii paszportu
●     potwierdzenia wniesienia opłaty za złożenie wniosku
●     pisemnego zaproszenia od rodziny goszczącej
●     zaświadczenia o przyjęciu na kurs językowy (z liczbą godzin w tygodniu)
 
W zależności od narodowości au pair potrzebne mogą okazać się dodatkowe dokumenty. Więcej informacji udzieli ambasada w kraju zamieszkania au pair.

Wiza, dzięki której można zostać au pair w Szwecji

Jeśli au pair pochodzi z jednego z tych krajów, będzie musiał(a) nabyć zarówno wizę, jak i pozwolenie na pracę. AuPair.com zaleca kandydatom kontakt ze szwedzką ambasadą i postępowanie według jej wskazówek. 

Co jeszcze?

●     Jeśli au pair chce zmienić rodzinę goszczącą, musi on(a) ponownie złożyć wniosek o zezwolenie na pracę.
●     Zanim uczestnik/-czka wyjedzie ze Szwecji, powinien/powinna powiadomić o tym Urząd Skarbowy na przynajmniej tydzień przed datą opuszczenia kraju.
●     Zezwolenie na pracę i pobyt ważne będzie przez okres do 12 miesięcy. Czas ten nie może wykraczać poza datę ważności paszportu i datę wskazaną w umowie au pair.
●     Osoby pochodzące z niektórych krajów (jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia czy Korea Południowa) mogą przybyć do Szwecji w ramach wizy Working Holiday i pracować jako au pair.
 


Program Au Pair w Szwecji - zostań Au Pair w Skandynawii!
Program Au Pair w Szwecji - zostań Au Pair w Skandynawii! Zobacz »
Program Au Pair w Szwecji: kieszonkowe, godziny pracy, urlop
Program Au Pair w Szwecji: kieszonkowe, godziny pracy, urlop Zobacz »
Au Pair w Szwecji: kontrakt z rodziną i ubezpieczenie Au Pair
Au Pair w Szwecji: kontrakt z rodziną i ubezpieczenie Au Pair Zobacz »
Au Pair Szwecja: wymagania. Czy możesz zostać Au Pair w Szwecji?
Au Pair Szwecja: wymagania. Czy możesz zostać Au Pair w Szwecji? Zobacz »
Program Au Pair w Szwecji - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Szwecji - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »