au pair

Au pair w Szwecji: kieszonkowe, godziny pracy i czas wolny

Au pair w Szwecji – kieszonkowe
Program au pair w Szwecji posiada własne zasady. Pomogą Ci one lepiej zrozumieć, co znaczy zostać uczestniczyć w tej przygodzie.
 
Ogólnie uczestnicy stają się tymczasowymi członkami rodzin. Koncepcja programu au pair zakłada stworzenie trwającej całe życie przyjacielskiej relacji pomiędzy au pair a rodziną goszczącą. Tym niemniej w większości krajów program au pair ma ścisłe reguły, które muszą być przestrzegane przez wszystkich członków.

Obowiązki au pair w Szwecji

Au pair powinien/powinna opiekować się dziećmi gospodarzy i przejąć większość obowiązków związanych z opieką nad dziećmi, jak:
●     odbieranie dzieci ze szkoły
●     sprzątanie pokoju dziecięcego
●     przygotowywanie dla dzieci popołudniowych przekąsem
●     przyprowadzanie ich ze szkoły
●     zabawa z nimi
●     czytanie przed snem
Zadania te są głównymi obowiązkami au pair. Czy jest coś jeszcze?
 
Tak. Au pair stanie się nowym/-ą członkiem/-kinią rodziny, można go/ją zatem poprosić o wypełnianie ogólnych domowych obowiązków, jak robią to pozostali członkowie.

Obowiązki rodziny goszczącej w Szwecji

Rodzina goszcząca musi zapewnić au pair:
 
●     zakwaterowanie – uczestnik/-czka potrzebuje osobnego pokoju
●     przynajmniej 3 pełnych posiłków dziennie – au pair powinna jeść je razem z rodziną goszczącą
●     kieszonkowe – w wysokości wskazanej przez przepisy prawa kraju rodziny
 
Rodzina powinna pomagać nowemu/-ej członkowi/-kini i umożliwić mu/jej uczęszczanie na kurs językowy, zapewniając dogodny środek transportu i opracowując elastyczny harmonogram. Pamiętaj, że uczestnik/-czka to nie pracownik/-ca!
 
Czy chciał(a)byś wziąć udział w programie?
 
 
Darmowa rejestracja jako rodzina                   Darmowa rejestracja jako kandydatka
 

Godziny pracy

Liczba godzin pracy uczestnika/-czki nie powinna przekraczać 30 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie. Au pair powinien/powinna mieć również czas na uczęszczanie na kurs językowy.


Kieszonkowe w Szwecji

Uczestnicy w Szwecji powinni otrzymywać ok. 3500 SEK miesięcznie, ale od tej kwoty (oraz od podlegających opodatkowaniu korzyści niepieniężnych) muszą płacić podatki.


Czas wolny i dni wolne

Au pair powinien/powinna mieć przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu. Dzienna liczba godzin pracy nie powinna przekraczać 5, choć czas ten będzie najprawdopodobniej elastyczny.
 
Nie istnieją w Szwecji oficjalne regulacje dotyczące urlopu au pair, ale zaleca się przyznanie uczestnikowi/-czce 4 tygodni płatnego urlopu za 12-miesięczny pobyt.

Zakwaterowanie

Au pair musi mieć własny, wygodny pokój w domu rodziny goszczącej i dostęp do reszty domu. Powinien/powinna mieć także zapewnione pełne wyżywienie (co najmniej 3 pełne posiłki dziennie). Uczestnik/-czka nie musi płacić za jedzenie!
 
Tym niemniej będzie on/ona musiał(a) płacić podatek dochodowy od wyżywienia, zakwaterowania i kieszonkowego.


Kurs językowy

Uczestnik/-czka w Szwecji musi uczęszczać na kurs języka szwedzkiego. Kursy te w Szwecji są z reguły opłacane przez państwo, zatem zazwyczaj są bezpłatne.
 
Harmonogram musi uwzględniać udział uczestnika/-czki w tych zajęciach, które powinny zajmować ok. 15 godzin tygodniowo. Uczestnicy, którzy muszą ubiegać się o zezwolenie na pracę/pobyt, będą musieli dołączyć dowód zapisania się na kurs językowy do wniosku wizowego.


Koszty podróży

Rodzina goszcząca w Szwecji nie ma obowiązku płacić za podróż uczestnika.
 
Obie strony powinny omówić tę kwestię i, jeśli rodzina goszcząca zdecyduje się pomóc sfinansować koszty podróży, powinna rozłożyć to na miesięczne raty rozłożone na całą długość pobytu au pair.

Co jeszcze?

●     Realizacja programu au pair w Szwecji nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy (zazwyczaj jest to 9-12 miesięcy).
●     Uczestnik/-czka w Szwecji musi po przybyciu zarejestrować się w szwedzkim Urzędzie Podatkowym (Skatteverket) i płacić podatki dochodowe oszacowane na podstawie wysokości kieszonkowego i niepieniężnych korzyści podlegających opodatkowaniu (zakwaterowanie i pełne wyżywienie).
 
 


Program Au Pair w Szwecji - zostań Au Pair w Skandynawii!
Program Au Pair w Szwecji - zostań Au Pair w Skandynawii! Zobacz »
Au Pair Szwecja: wymagania. Czy możesz zostać Au Pair w Szwecji?
Au Pair Szwecja: wymagania. Czy możesz zostać Au Pair w Szwecji? Zobacz »
Au Pair w Szwecji: kontrakt z rodziną i ubezpieczenie Au Pair
Au Pair w Szwecji: kontrakt z rodziną i ubezpieczenie Au Pair Zobacz »
Au Pair Szwecja - wiza, pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę
Au Pair Szwecja - wiza, pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę Zobacz »
Program Au Pair w Szwecji - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Szwecji - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »