au pair

Umowa Au Pair oraz ubezpieczenie w USA

Ubezpieczenie Au Pair w USA
Chociaż każdy uczestnik otrzymuje wszystkie konieczne informacje oraz dokumenty, warto przypomnieć, że umowa to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących programu Au Pair in America.  Na umowie powinien znajdować się podpis rodziny goszczącej oraz Au Pair, jako potwierdzenie warunków przez obie Strony. 
 
Należy także pamiętać o ubezpieczeniu dla Au Pair. W rzeczywistości uczestnik otrzyma ubezpieczenie medyczne i zdrowotne, którego koszty pokrywa rodzina goszcząca.  
Większość uczestników często korzysta z samochodu podczas opieki na dziećmi, więc rodzina goszcząca zapewnia także ubezpieczenie komunikacyjne.
 
AuPair.com oraz jego partner zajmują się wszystkim, jeśli Au Pair został przyjęty do programu Au Pair in America i znaleziono rodzinę goszczącą.
 

Umowa dla Au Pair w Ameryce

 
Wszystkie legalne programy Au Pair w Stanach Zjednoczonych są zgodne z obowiązującymi amerykańskimi przepisami zapewniającymi zabezpieczenie dla Au Pair jak i rodziny goszczącej. Dzięki tym przepisom możliwe jest  w ramach programu zawieranie umów między Au Pair a rodzinami goszczącymi.  
 
Każda Umowa powinna zostać podpisana przez obie strony. Umowa to dokument prawny, który określa zasady programu the Au Pair obowiązujące każdego uczestnika.  
 
Umowa zapewnia przestrzeganie przez rodzinę zasad dotyczących:
 
Umowa zapewnia zabezpieczenie dla każdej strony i pozwala uniknąć nieporozumień lub problemów podczas pobytu. Zapewnia ona także przestrzeganie obowiązujących przepisów przez wszystkie sponsorujące organizacje.

Rozwiązanie umowy 

IW przypadku trudnych do rozwiązania kwestii lub problemów umowa może zostać rozwiązana przez rodzinę goszczącą oraz Au Pair. Agencja w takim przypadku spróbuje znaleźć inną rodzinę dla danego uczestnika. Jednak zawsze zachęcamy do omówienia i wspólnego rozwiązania problemu lub nieporozumienia! Należy pamiętać o tym, że osoby wywodzą się z różnych kultur i muszą się wiele o sobie nauczyć. Dlatego bardzo ważna jest cierpliwość. Jeśli w przypadku rozwiązania umowy nie uda się znaleźć innej rodziny to uczestnik będzie musiał wrócić do domu. 
 
Inne kwestie?  
  • Uczestniczka powinna także zabrać zaproszenie otrzymane od rodziny goszczącej zawierające informacje dotyczące pobytu. Podczas kontroli dokumentów na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, straż graniczna może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące pobytu. W takiej sytuacji zaproszenie może służyć, jako potwierdzenie rzeczywistego charakteru pobytu w USA.
  • Au Pair powinna także posiadać wszystkie dokumenty wymagane podczas składania wniosku o wizę w ambasadzie USA. W przypadku brakujących dokumentów konieczna będzie ponowna wizyta w ambasadzie.  
 

Ubezpieczenie dla Au Pair w Stanach Zjednoczonych

Ubezpieczenie zdrowotne i komunikacyjne dla nowego członka rodziny jest zapewniane w ramach programu przez rodzinę goszczącą. Poniżej podano dokładne informacje dotyczące każdego rodzaju ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne w Stanach Zjednoczonych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie organizacje sponsorujące J-1 wizę, w tym nasz partner Agent Au Pair, mają obowiązek zapewnić uczestnikom odpowiednie ubezpieczenie medyczne i zdrowotne. Ubezpieczenie to jest pokrywane z opłaty programowej wnoszonej przez rodzinę goszczącą zapewniając uczestnikom odpowiednie leczenie w razie potrzeby.  
Ubezpieczenie komunikacyjne i prawo jazdy
 
W Stanach Zjednoczonych podróżuje się głównie samochodem. Chociaż można także skorzystać z autobusu, metra czy miejskiej kolejki, to tak na prawdę jest to praktyczne tylko w dużych miastach takich jak Nowy Jork czy San Francisco. Jeśli uczestniczka będzie udawać się na zakupy czy na spotkanie ze znajomymi, będzie potrzebować samochodu! 
 
W większości rodziny goszczące w Stanach Zjednoczonych poszukują Au Pair z prawem jazdy gdyż wymagają tego niektóre prace, odwożenie dzieci do szkoły w inne miejsca lub na inne zajęcia.  
  
  • Każdy uczestnik programu Au Pair in USA musi posiadać międzynarodowe prawo jazdy.
  • Im większe doświadczenie ma kierowca tym lepiej.
  • Rodzinę goszczącą jest łatwiej znaleźć dla Au Pair z doświadczeniem kierowcy.  Rodziny ponoszą koszt ubezpieczenia komunikacyjnego Au Pair, więc preferują Au Pair z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów.
 
W niektórych stanach wymagane jest aby kandydat posiadał stanowe prawo jazdy. To czy Au Pair może uzyskać amerykańskie prawo jazdy bez konieczności zdawania egzaminu zależy od stanu, w jakim mieszka rodzina goszcząca.

Na przykład: 

  • W Virginii wystarczy złożyć wniosek do DMV o wydanie prawa jazdy w stanie Virginia. Takie prawo jazdy spełnia także rolę dowodu osobistego, gdy ktoś poprosi o twoje dokumenty.
  • W Kalifornii Au Pair musi zdać egzamin, aby uzyskać stanowe prawo jazdy. 
 
Jak widać obowiązujące procedury się różnią. Au Pair i rodzina goszcząca powinny uzyskać aktualne informacje w tej kwestii po przyjeździe uczestnika. 
 
Dowiedz się więcej o obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisach Departamentu Robót Publicznych, Transportu i Komunikacji.
 


Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacje o programie
Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacje o programie Zobacz »
Au Pair w Stanach Zjednoczonych – wynagrodzenie i czas pracy
Au Pair w Stanach Zjednoczonych – wynagrodzenie i czas pracy Zobacz »
Au Pair w USA: zasady programu i wymagania programowe
Au Pair w USA: zasady programu i wymagania programowe Zobacz »
Wymagania wizowe dla Au Pair w USA: jak aplikować o wizę J1?
Wymagania wizowe dla Au Pair w USA: jak aplikować o wizę J1? Zobacz »
Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacja dla rodzin goszczących
Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacja dla rodzin goszczących Zobacz »