au pair

Au Pair w Ameryce: wynagrodzenie, czas pracy i urlop

Wynagrodzenie dla Au Pair w Stanach Zjednoczonych

Kieszonkowe (wynagrodzenie), czas pracy oraz urlop przysługujący Au Pair pracującym legalnie w Stanach Zjednoczonych zostały określone przez Departament Stanu w przepisach dotyczących programu Au Pair.
 
Wszystkie programy Au Pair w Stanach Zjednoczonych muszą być zgodne z obowiązującymi w tych kwestiach przepisami rządu Stanów Zjednoczonych. Wszystkie agencje mają obowiązek zapewnić przestrzeganie wszystkich takich przepisów przez każdego uczestnika programu jak i rodzinę goszczącą.Przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych sprawiają, że program zapewnia uczestnikom możliwość pracy a jednocześnie edukacji i podróżowania.

Obowiązki Au Pair w Stanach Zjednoczonych 

Au Pair w Stanach Zjednoczonych ponosi odpowiedzialność za pozostawione pod jego opieką dzieci rodziny goszczącej. Osoba taka jest odpowiedzialna za wszystkie czynności związane z opieką nad dziećmi, takie jak sprzątanie pokoju dziecinnego, przygotowanie śniadania i obiadu, podwożenie dzieci do szkoły, inne zajęcia oraz zabawę z dziećmi. 
 
Rodzina goszcząca nie może traktować nowego członka rodziny, jako osoby do sprzątania. Au Pair nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne pokoje lub pomieszczenia, jednak uczestnik programu powinna mieć swój udział w obowiązkach domowych tak jak każdy inny członek rodziny.
 
Zakres takich obowiązków zostanie uzgodniony przez obie Strony. 
 

Obowiązki rodziny goszczącej (Stany Zjednoczone)

Podobnie jak na Au Pair także na Rodzinie Goszczącej ciążą pewne obowiązki. Rodzina zapewnia uczestnikowi programu minimum 3 posiłki dziennie oraz osobny pokój. Au Pair może korzystać bez ograniczeń z zakwaterowania oraz wyżywienia podczas dni wolnych od pracy, urlopu oraz w przypadku niezdolności do pracy na skutek choroby. 
 
Rodzina goszcząca ma obowiązek także zapewnić Au Pair ubezpieczenie wymagane w Stanach Zjednoczonych. Rodzina zadba także o to, aby czas pracy Au Pair nie przekraczał 45 h tygodniowo oraz 10 h dziennie. Rodzina umożliwi uczestnikowi programu skorzystanie z kursu w lokalnym college’u. 
 
Rodzina goszcząca zadba o to, aby uczestniczka czuła się jak w domu. Rodzina taka zapewni pomoc we wszelkich kwestiach oraz pomagać będzie rozwiązywać problemy  jakimi może się spotkać Au Pair in America.
 
 

Czas pracy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy Au Pair opiekującej się dziećmi nie może przekraczać 45 h tygodniowo oraz 10 h dziennie – włącznie z opieką nad dziećmi! 
 
45 h tygodniowo to dużo, więc uczestnik powinien ustalić z rodziną goszczącą godziny sprawowania opieki na dziećmi, aby móc wcześniej zaplanować korzystanie z kursu na lokalnym college’u.
Rodzina goszcząca powinna w każdym przypadku być traktowana priorytetowo a grafik pracy będzie dostosowany do aktualnych potrzeb rodziny. Należy jednak pamiętać że: czas wolny Au Pair to czas zarezerwowany na odpoczynek Au Pair. 
 
Jeśli rodzina goszcząca będzie chciała zwiększyć czas opieki na dziećmi powyżej zakresu przewidzianego obowiązującymi przepisami, zachęcać ją będziemy do zatrudnienia dodatkowego personelu lub pracującej na pełny etat niani

Czas wolny i urlop 

 
Zgodnie z przepisami i zasadami programu rodzina goszcząca powinna zapewnić nowemu członkowi rodziny czas wolny w wymiarze 1,5 dnia tygodniowo oraz minimum jeden wolny weekend w miesiącu.
Należy pamiętać, aby uściślić tą kwestię także w Umowie!  

Wynagrodzenie Au Pair w Stanach Zjednoczonych 

Rodzina goszcząca będzie wypłacać nowemu członkowi rodziny kieszonkowe w wysokości minimum 195,75 USD tygodniowo.
 
Wysokość tego wynagrodzenie obowiązuje dla wszystkich uczestników, choć niektóre organizacje mogą także oferować w programie dodatkowe opcje. 
 
Zawodowa Au Pair zasadniczo otrzymywać będzie kieszonkowe w wysokości większej, niż 195,75 USD, ale posiada ona większe doświadczenie i wyższe kwalifikacje. 
 
Program edukacji umożliwia uczestnikom zajmowanie się starszymi dziećmi, gdy najmłodsze dziecko w domu chodzi do szkoły. Czas pracy uczestnika wynosi do 30 h tygodniowo, ale jego wynagrodzenie będzie poniżej 195,75 USD, w zależności od agencji, w zależności od agencji.
 
 

Zakwaterowanie 

 
Au Pair otrzyma prywatny, komfortowy pokój oraz pełne wyżywienie, co oznacza minimum 3 posiłki w domu rodziny goszczącej. Uczestniczka nie ponosi z tym związanych żadnych kosztów, a to wszytko otrzymuje w zamian za opiekę nad dziećmi. 
 

Kurs językowy 

 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych każda Au Pair przebywająca w Stanach Zjednoczonych powinna ukończyć kurs prowadzony przez instytucję edukacyjną. Rodzina goszcząca pokrywa koszty takiego kursu do wysokości 500 USD. Agencja ma obowiązek zapewnić przestrzeganie wymogów tych przepisów przez wszystkich uczestników programu.
 
Uczestnik programu może skorzystać z kursu angielskiego lub innych zajęć takich, historia, nauki polityczne, literatura etc.. Korzystając z takich zajęć można poznać więcej osób i nawiązywać nowe przyjaźnie.
 

Inne kwestie?

  • Prosimy pamiętać, aby NIE odpowiadać rodzinom proponującym pracę w charakterze Au Pair na podstawie wizy turystycznej przez okres 6 miesięcy lub formularza ESTA przez okres maks. 3 miesięcy, gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem! Straż graniczna w Stanach Zjednoczonych może zatrzymać i odesłać z powrotem każdą osobę w przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego charakteru pobytu w USA!
 Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacje o programie
Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacje o programie Zobacz »
Au Pair w USA: zasady programu i wymagania programowe
Au Pair w USA: zasady programu i wymagania programowe Zobacz »
Program Au Pair w Stanach - kontrakt i ubezpieczenie
Program Au Pair w Stanach - kontrakt i ubezpieczenie Zobacz »
Wymagania wizowe dla Au Pair w USA: jak aplikować o wizę J1?
Wymagania wizowe dla Au Pair w USA: jak aplikować o wizę J1? Zobacz »
Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacja dla rodzin goszczących
Au Pair w Stanach Zjednoczonych: informacja dla rodzin goszczących Zobacz »