au pair

Au Pair w Niemczech: wynagrodzenie, godziny pracy i czas wolny

Program Au Pair w Niemczech posiada pewne szczególne regulacje dotyczące następujących tematów:
Au Pair Niemcy wynagrodzenie
Program Au Pair Niemcy pozwala nie tylko na podniesienie znajomości języka, ale także na poznanie wielokulturowego środowiska i ciekawych tradycji dzięki Rodzinie Goszczącej. Podczas pobytu w Niemczech nauczysz się jak dbać o dzieci.

Godziny pracy

Au Pair w Niemczech pracują 30 godzin tygodniowo (włączając opiekę nad dziećmi) i nie więcej niż 6 godzin dziennie. Zgodnie z zaleceniami Bundesagentur für Arbeit (niemieckiej agencji pracy) Au Pair powinna mieć wolne przynajmniej 4 wieczoru i jeden cały dzień w tygodniu. 
 
Pamiętaj, że Au Pair spoza Unii Europejskiej nie mogą nigdzie się zatrudnić podczas pobytu w Niemczech.

Kieszonkowe

Oficjalne ustalenia dotyczące programu Au Pair w Niemczech mówią, że Au Pair powinna otrzymywać 280 euro wynagrodzenia na miesiąc. Co więcej, Rodzina Goszcząca powinna dołożyć 600 euro za kurs językowy dla Au Pair. Rodziny Goszczące mogą wybrać, czy wolą podzielić tę kwotę i miesięcznie płacić 50 euro przez cały pobyt Au pair, czy wolą zapłcić ja jednorazowo. W niektórych przypadkach kwota ta pokryje koszt całego kursu, ale może się zdarzyć, że Au Pair będzie musiała pokryć pozostałą kwotę. Tutaj przeczytasz więcej o Rodzinach Goszczących w Niemczech. 
 
Pamiętaj, proszę, że powyższe informacje dotyczą umow zawartych po 1 października 2022 r. Wcześniej wynagrodzenie Au Pair w Niemczech wynosiło 260 euro.

Czas wolny i święta

W Niemczech Au Pair przysługuje minimum jeden dzień wolby i 4 wolne wieczory na tydzień. Co więcej, minimum jenda niedziela w miesiącu musi być wolna. Regulacje w Niemczech zobowiązują do zapewnienia 4 tygodni wolnego na rok pobytu jako Au Pair. Jeśli pobyt jest krótszy, przysługują jej 2 dni wolnego na każdy miesiąc pracy. 

Kurs językowy

Au Pair w Niemczech mają okazję wzięcia udziału w kursie językowym, który ma pomóc im nauczyć się języka niemieckiego. Rodzina Goszcząca jest zobligowana do zapłacenia 50 euro miesięcznie na ten cel. Zazwyczaj 50 euro wystarcza na pokrycie wszelkich kosztów kursu, jednak czasem Au Pair musi dopłacić do kursu.

Co jeszcze?

  • Au Pair powinna jak najszybciej zarejestrować się w urzędzie ds. cudzoziemców (Ausländerbehörde) w Niemczech.
  • Rodzina musi skontaktować się z właściwym urzędem zagranicznym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących lokalnych przepisów.


Au Pair Niemcy - informacje o programie
Au Pair Niemcy - informacje o programie Zobacz »
Au Pair w Niemczech - wymagania. Jak zostać Au Pair?
Au Pair w Niemczech - wymagania. Jak zostać Au Pair? Zobacz »
Au Pair w Niemczech: ubezpieczenie i umowa
Au Pair w Niemczech: ubezpieczenie i umowa Zobacz »
Wymagania wizowe dla programu Au Pair Niemcy
Wymagania wizowe dla programu Au Pair Niemcy Zobacz »
Program Au Pair w Niemczech - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Niemczech - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »