au pair

Rodzina goszcząca - program Au Pair w Wielkiej Brytanii

Program Au Pair w Anglii
 1. Czy możemy zostać rodziną goszczącą?
 2. Wynagrodzenie Au Pair
 3. Urlop i czas wolny Au Pair
 4. Czas trwania programu Au Pair
 5. Czy Au Pair potrzebuje wizy do Wielkiej Brytanii?
 6. Ubezpieczenie
 7. Jakich zadań może podejmować się Au Pair?
 

1. Czy możemy zostać rodziną goszczącą?

 • Masz przynajmniej 1 dziecko poniżej 18 roku życia
 • W domu rozmawiacie po angielsku
 • JesteÅ› w stanie zapewnić Au Pair prywatny pokój
 • JesteÅ› w stanie zapewnić Au Pair kieszonkowe w wysokoÅ›ci 70-100 GBP tygodniowo
 • Masz innÄ… narodowość niż Twoja Au Pair. 
Tutaj znajdują się wymagania odnośnie Au Pair w Wielkiej Brytanii
 

2. Wynagrodzenie Au Pair


Wynagrodzenie 
 
Au Pair w Wielkiej Brytanii powinna otrzymać od 70 do 100 GBP tygodniowo. Aby uniknąć nieporozumieÅ„ doradza siÄ™ otworzenie dla Au Pair konta bankowego i przelewanie odpowiedniej sumy wprost na to konto. 
 
Au Pair powinna opÅ‚acić koszt podróży do kraju goszczÄ…cego, zdarza siÄ™ jednak, że niektóre rodziny goszczÄ…ce chcÄ… partycypować w kosztach podróży Au Pair. Doradza siÄ™ jednak, aby nie dokonywać żadnych pÅ‚atnoÅ›ci przed przybyciem Au Pair do kraju goszczÄ…cego. 
 
Jeżeli rodzina zdecyduje siÄ™ wziąć na siebie część kosztów podróży Au Pair, powinna zrobić to po jej przybyciu!
 
Godziny pracy
 
Au Pair powinna pracować ok. 25-30 godzin tygodniowo. 
 

3. Urlop i czas wolny Au Pair

Au Pair powinna mieć jeden dzieÅ„ wolny w ciÄ…gu tygodnia i tym dniem przynajmniej raz w miesiÄ…cu powinna być niedziela. Co wiÄ™cej, Au Pair przysÅ‚ugujÄ… 4 tygodnie pÅ‚atnego urlopu na 12 miesiÄ™cy pobytu. 
 

4. Czas trwania programu Au Pair

Au Pairs w Wielkiej Brytanii  mogÄ… pozostać do 24 miesiÄ™cy. DÅ‚ugość pobytu Au Pair w kraju goszczÄ…cym musi być jednak dokÅ‚adnie ustalona - jest to jedna z niezbÄ™dnych inforamcji podczas aplikacji o wizÄ™.
 
Au Pair, które przebywajÄ… w Wielkiej Brytanii na mocy wizy, mogÄ… aplikować o jej przedÅ‚użenie, jeżeli chcÄ… pozostać w tym kraju dÅ‚użej.  
 

5. Czy Au Pair potrzebuje wizy do Wielkiej Brytanii?

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebujÄ… wizy. MogÄ… jednak potrzebować paszportu lub dowodu osobistego by podjąć pracÄ™ jako Au Pair w Wielkiej Brytanii. 
 
Obywatele z krajów spoza Unii Europejskiej muszÄ… uzyskać wizÄ™ w celu pozostania w Wielkiej Brytanii na okres dÅ‚uższy niż 3 miesiÄ…ce. Aby dostać wizÄ™ Au Pair bÄ™dzie musiaÅ‚a otrzymać list-zaproszenie od swojej rodziny goszczÄ…cej oraz podpisany kontrakt. Oba te dokumenty bÄ™dÄ… niezbÄ™dne w celu zÅ‚ożenia aplikacji o wizÄ™. W zależnoÅ›ci od kraju pochodzenia Au Pair może zostać wydany inny rodzaj wizy, jednak zazwyczaj Au Pair mogÄ… pozostać w Wielkiej Brytanii do 2 lat od daty rozpoczÄ™cia programu. 
 
Więcej informacji znajduje się tutaj
 

6. Ubezpieczenie

Obywatele Unii Europejskiej mogÄ… uzyskać dostÄ™p do Narodowej Opieki Zdrowoetnej (National Health Service; NHS) za poÅ›rednictwem karty EKUZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania z placówek należących do publicznej opieki zdrowotnej w wiÄ™kszoÅ›ci krajów Europy. Jeżeli Au Pair zamierza korzystać z placówek prywatnej ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii powinna wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujÄ…ce caÅ‚y okres jej pobytu w Wielkiej Brytanii. 
 
Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej muszÄ… wykupić ubezpieczenie przed rozpoczÄ™ciem programu Au Pair. Nie jest możliwe zorganizowanie ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, Au Pairs spoza krajów Unii muszÄ… siÄ™ wiÄ™c upewnić, że ich ubezpieczenie pokrywa caÅ‚y okres trwania programu. 
 
Pro Trip-World oferuje korzystnÄ… i wiarygodnÄ… polisÄ™ ubezpieczeniowÄ… – formularz Pro Trip-World dostÄ™pny jest online na tej stronie.
 

7. Jakich zadań może podejmować się Au Pair?

Au Pair powinna podejmować sie przede wszystkim opieki nad dziećmi i zadaÅ„ zwiÄ…zanych z opiekÄ… nad dziećmi. Au Pair może jednak rozważyć podjÄ™cie siÄ™ dodatkowych zadaÅ„, takich jak m.in.: 
 • Przygotowanie dzieci do szkoÅ‚y
 • UkÅ‚adanie dzieci do snu 
 • Przygotowanie lekkich posiÅ‚ków dla dzieci
 • Odprowadzanie/podwożenie dzieci do szkoÅ‚y
 • Pomoc w lekkich pracach domowych
 • Pilnowanie dzieci pod nieobecność rodziców
Au Pair nie powinna jednak podejmować się zadań takich jak:
 • Opieka nad dziećmi spoza jej rodziny goszczÄ…cej
 • SprzÄ…tanie pomieszczeÅ„ należących do innych, dorosÅ‚ych, czÅ‚onków rodziny
 • Opieka nad zwierzÄ™tami
 • Gotowanie dla caÅ‚ej rodziny
 
AuPair.com nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za treÅ›ci zawarte na tej stronie – w razie
jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej


Au Pair w Wielkiej Brytanii: ubezpieczenie i kontrakt
Au Pair w Wielkiej Brytanii: ubezpieczenie i kontrakt Zobacz »
Au Pair w Wielkiej Brytanii: informacje wizowe
Au Pair w Wielkiej Brytanii: informacje wizowe Zobacz »
Au Pair UK: pensja, godziny pracy i wakacje Au Pair w Anglii
Au Pair UK: pensja, godziny pracy i wakacje Au Pair w Anglii Zobacz »