Forgot?
Załóż konto

Jaka jest różnica między Au Pair a nianią?


Chociaż nie ma specjalnego programu dla niań, wiele rodzin szuka wiarygodnej osoby, która będzie potrafiła zająć się ich najmłodszymi dziećmi. 
 
Jako, że nie ma oficjalnego programu regulującego zatrudnienie niań, osoby, które są zainteresowane pracą jako niania i życiem wraz z rodziną goszczącą, powinny same znaleźć dla siebie odpowiednią rodzinę. Rodzina goszczącą musi zatrudnić nianię zgodnie z panującym prawem. Niania będzie wówczas pracować dla rodziny goszczącej zgodnie z oficjalnym kontraktem i żyć z rodziną goszczącą - w celu przyswojenia sobie języka kraju goszczącego i poznania jego kultury. 
 
Niania nie powinna być zmuszona do aplikacji o wizę. Najlepiej jednak informacji dotyczących wymagań wizowych zasięgnąć w ambasadzie docelowego kraju. 
 

Kim jest niania? 

Niania (live-in nanny) jest osobą, która w zamian za zakwaterowanie, wyżywienie i określoną sumę pieniędzy podejmuje się opieki nad dziećmi. Niemal nieprzetłumaczalny zwrot „live-in nanny” sugeruje, że osoba taka mieszka wraz z rodziną goszczącą, w odróżnieniu od „nanny” – czyli po prostu niani, która swoją pracę wykonuje tylko za wynagrodzenie finansowe. 
 
Określenie niania na AuPair.com używane jest w znaczeniu „live-in nanny”, niani mieszkającej wraz z rodziną goszczącą. 
 

Różnice między nianią a Au Pair


Au Pair
  • Program Au Pair ma ustalone granice wiekowe, charakterystyczne dla każdego kraju goszczącego - upewnij się więc, że wciąż kwalifikujesz się do programu
  • Program Au Pair ma określoną liczbę godzin, które Au Pair jest zobowiązana poświęcić rodzinie, i liczba ta powinna być respektowana przez rodzinę goszczącą. Godziny pracy są ustalone w zależności od kraju goszczącego.  
  • Program Au Pair ustala minimalną ilość kieszonkowego otrzymywanego przez Au Pair – ilość ta również zależy od kraju goszczącego 
  • Au Pair musi mieć możliwość uczęszczania na kurs językowy i – w zależności od kraju – może się to okazać koniecznością, szczególnie w przypadkach, w których wymagana jest wiza. 
  • Aplikanci na program Au Pair mogą być zobowiązani do uzyskania wizy. Obywatele krajów Unii Europejskiej przebywający w ramach programu Au Pair w innym kraju należącym do Unii nie potrzebują wizy. W celu uzyskania informacji dotyczącej szczególnych przypadków warto sprawdzić regulacje między konkretnymi krajami; regulacje te mogą się istotnie różnić w zależności od długości planowanego pobytu. 
 
Niania 
  • Nie ma ograniczeń wiekowych w przypadku niani – może być również zatrudniona tak długo, jak długo jest to zgodne z życzeniem zarówno jej, jak i rodziny goszczącej
  • Niania powinna ustalić godziny pracy z rodziną goszczącą – powinno to być zgodne z prawem kraju goszczącego 
  • Kontrakt niani musi być zgodny z panującym prawem
  • W przypadku niań nie jest obowiązkowe uczestniczenie w kursach językowych 
  • Aplikanci nie powinni być zobowiązani do uzyskania wizy w celu podjęcia pracy jako nianiaPro Aupair