Forgot?
Załóż konto
au pair

Co należy do obowiązków Au Pair?

obowiązki Au Pair
Zakres obowiązków Au Pair może się znacznie różnić w zależności od rodziny, ważne więc jest, by przed rozpoczęciem programu ustalić z rodziną goszczącą wszystkie szczegóły pobytu, w tym również to, za co odpowiedzialna będzie Au Pair. Rodzina goszcząca i Au Pair powinni podpisać kontrakt, w którym określone będą warunki pobytu Au Pair jeszcze przed jego rozpoczęciem. 
 
Według założeń programu Au Pair powinna spędzać czas z dziećmi rodziny goszczącej i podejmować się obowiązków związanych z opieką nad nimi.
 
Zanim zdecydujesz się zostać Au Pair lub podjąć się goszczenia Au Pair w swoim domu, powinniście zorientować się, na czym polegać mogą obowiązki Au Pair, jak również czego Au Pair podejmować się nie powinna. Istotnym jest, aby zarówno Au Pair, jak i rodzina goszcząca, wiedzieli, że program Au Pair jest programem wymiany edukacyjno-kulturowej oraz, że Au Pair nie jest ani nianią, ani sprzątaczką. Upewnijcie się więc, że zadania powierzone Au Pair zostaną jasno określone przed rozpoczęciem jej pobytu i będą zgodne z ideą programu. 
 
AuPair.com z przyjemnością dostarczy Wam niezbędnych informacji na temat obowiązków Au Pairs – poniżej znajdziecie listę tego, czego Au Pairs powinny się podejmować, i tego, o co w żadnym wypadku nie powinny być proszone. Kontrakt jest jednak podpisywany przez Au Pair i rodzinę goszczącą, jego warunki powinny być więc uzgodnione między nimi i respektowane przez obie strony. 
 

Co Au Pair powinna robić? 

 • Przygotowywać posiłki dla dzieci, kąpać je i bawić się z nimi
 • Zabierać dzieci do szkoły i na inne zajęcia
 • Odbierać dzieci ze szkoły i z innych zajęć
 • Utrzymywać pokój dzieci w czystości
 • Prasować ubrania dzieci
 • Pomagać dzieciom z zadaniem domowym
 • Kłaść dzieci do łóżek
 • Robić drobne zakupy
Au Pair stanowi często alternatywę dla niani, ale nie zapominaj, że program Au Pair jest programem wymiany edukacyjno-kulturowej. Oznacza to m.in. że Au Pair nie powinna przepracować ilości godzin większej niż ta, która jest zaznaczona w oficjalnych regulacjach dotyczących programów Au Pair w danym kraju. 
 
Au Pairs mogą podejmować się rozlicznych zadań związanych z opieką nad dziećmi, ale nie są zobowiązane do opieki nad całą rodziną. Aby uniknąć nieporozumień zaleca się, aby zarówno Au Pairs, jak i rodziny goszczące, przedstawiły w sposób jasny swoje oczekiwania względem siebie i zgodnie z nimi podpisały kontrakt. 
 

Czego Au Pair robić nie powinna?

 • Au Pair nie musi przygotowywać posiłków dla całej rodziny
 • Au Pair nie musi sprzątać całego domu i pomieszczeń należących do dorosłych członków rodziny
 • Au Pair nie musi opiekować się dziećmi nienależącymi do jej rodziny goszczącej
 • Au Pair nie musi opiekować się zwierzętami 
 • Odpowiedzialność za dzieci rodziny goszczącej jest wystarczającym wyzwaniem dla Au Pair, upewnijcie się więc, że nie będzie ona zobowiązana do opieki nad dziećmi innych rodzin. 
AuPair.net dostarczy Ci więcej informacji dotyczących obowiązków Au Pairs. Plusy i minusy Au Pair - dlaczego warto zostać Au Pair?
Plusy i minusy Au Pair - dlaczego warto zostać Au Pair? Zobacz »
Urlop Au Pair - ile wolnych dni ma Au Pair?
Urlop Au Pair - ile wolnych dni ma Au Pair? Zobacz »
Kontrakt pomiędzy Au Pair i rodziną goszczącą
Kontrakt pomiędzy Au Pair i rodziną goszczącą Zobacz »
Programy Au Pair na całym świecie
Programy Au Pair na całym świecie Zobacz »
Co musi zapewnić rodzina goszcząca Au Pair podczas programu
Co musi zapewnić rodzina goszcząca Au Pair podczas programu Zobacz »
Au Pair czy niania? Jaka jest różnica między Au Pair i nianią?
Au Pair czy niania? Jaka jest różnica między Au Pair i nianią? Zobacz »
Pro Aupair