au pair

Problemy - jak unikać problemów podczas programu Au Pair?

Problemy i nieporozumienia między Au Pair i rodziną goszczącą – jak je rozwiązywać? 

Myślisz, że to ta wymarzona Au Pair/rodzina goszcząca, ale jednak – coś jest nie tak, jak powinno? Spójrz na nasze wskazówki i dowiedz się, co z tym zrobić!
 

Unikaj problemów zawczasu 

Jeśli Au Pair i rodzina goszcząca przedyskutują dokładnie wszystkie warunki programu, z pewnością wystąpi mniej – jeśli w ogóle – ewentualnych problemów. Najczęstszym źródłem konfliktów są nierealne oczekiwania, więc spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej zarówno o Au Pair/rodzinie goszczącej, jak i warunkach programu, jeszcze przed rozpoczęciem pobytu!
 
Przed rozpoczęciem programu zapisz wszystkie Wasze warunki i ustalenia w kontrakcie Au Pair, podpisz go i prześlij do Au Pair/rodziny goszczącej. Na AuPair.com znajdziesz wskazówki, co powinno zostać zawarte w kontrakcie Au Pair
 
Nie zapominaj, że Au Pair będzie w nowym miejscu, w obcym kraju, o nieznanej kulturze, i może nie poradzić sobie od razu z tą sytuacją. Zarówno Au Pair, jak i rodzina goszcząca, mogą doświadczyć sporego szoku kulturowego i będą potrzebowały trochę czasu, by przejść nad tą sytuacją do porządku dziennego. 
 
Może to wywołać pewne nieporozumienia. Na AuPair.com znajdziesz jednak kilka cennych wskazówek, jak sobie z nimi radzić i zachować przyjazną, zdrową relację. 


 

Jakie problemy mogą wystąpić? 

Podczas programu Au Pair możesz zmierzyć się m.in. z:
 • Problemami językowymi: Au Pair może nie znać języka kraju goszczącego wystarczająco dobrze 
 • Okresem przejściowym: w ciągu kilku pierwszych tygodni rodzina goszcząca i Au Pair muszą poznać się nawzajem, zaakceptować i nauczyć się współpracować 
 • Szokiem kulturowym: kultura kraju goszczącego może być trudna do zaakceptowania dla Au Pair
 • Nieporozumieniami w kwestii obowiązków i zasad: Au Pair może nie radzić sobie z nałożonymi na nią obowiązkami i będzie potrzebowała trochę czasu, żeby przywyknąć do nowej sytuacji i wypracować odpowiedni plan działania
 • Przemęczeniem: Au Pair może być przytłoczona ogromem odpowiedzialności, która będzie na niej spoczywać 
 • Wątpliwościami: wiele spraw będzie z początku niejasnych i będzie wymagało dodatkowego przedyskutowania 
 • Brakiem zaufania: na początku między rodziną goszczącą a Au Pair wystąpić – co zupełnie naturalne – brak zaufania  

Jak sobie z tym wszystkim poradzić? 

Możecie z łatwością uniknąć problemów i poradzić sobie z tymi już istniejącymi – w tym celu jednak konieczna jest współpraca Au Pair i rodziny goszczącej!
 
Jako rodzina goszcząca powinniście: 
 • Przygotować dzieci – powinny zrozumieć, że Au Pair będzie członkiem Waszej rodziny 
 • Zrozumieć, że Wasz język jest obcy dla Au Pair i będzie potrzebowała trochę czasu, zanim go opanuje. Mówcie powoli i wyraźnie!
 • Dać Au Pair trochę czasu i wykazać się zrozumieniem podczas początkowego okresu jej pobytu w Waszym domu
 • Ustalić zasady życia w domu i wyjaśnić je Au Pair
 • Przemyśleć, czy zadania, które zostały przydzielone Au Pair, nie są dla niej niewłaściwe lub zbyt trudne/absorbujące 
 • Organizować cotygodniowe spotkania rodzinne
 • Pokazać Au Pair, jak powinna obchodzić się z Waszymi dziećmi i w jaki sposób podchodzić do ich edukacji
 • Nie przeciążać Au Pair zbyt wieloma obowiązkami domowymi
 • Respektować założenia programu – czas wolny i maksymalny czas pracy powinny być ujęte w programie Au Pair
 • Przygotować dokładny plan dnia Au Pair i wytłumaczyć powierzone jej zadania
 • Szanować i akceptować kulturę Au Pair 
 • Być otwartym na nowości 
Pamiętaj: Au Pair nie jest profesjonalną nianią, ale młodą osobą, która chce wziąć udział w programie wymiany edukacyjno-kulturowej i przy tym kocha dzieci – ale nie musi jeszcze wszystkiego wiedzieć o opiece nad nimi!
 
Jako Au Pair powinnaś:
 • Przystosować się do potrzeb rodziny goszczącej – spróbuj uszanować ich potrzebę prywatności
 • Dostosować się do nowej sytuacji (np. jedzenia w kraju goszczącym)
 • Pytać, jeśli czegoś nie rozumiesz
 • Dostosować się do metod wychowawczych rodziców
 • Wypełniać zadania, do których się zobowiązałaś, w sposób, którego oczekuje rodzina goszcząca (ale nie wahaj się zaproponować czego nowego!)
 • Rozmawiać z rodziną goszczącą o swoich problemach, uczuciach, oczekiwaniach i potrzebach
 • Być uczciwą wobec rodziny goszczącej – zaufanie jest podstawą każdej relacji!
 • Nie powinnaś ignorować swoich obowiązków i zobowiązań 
 • Podejmować decyzje razem z rodziną goszczącą
 • Spędzać czas z rodziną goszczącą – tak po prostu, jak członek rodziny
Pamiętaj: uczciwość jest fundamentem zaufania! Otwarta, uczciwa rozmowa pozwoli Wam rozwiązać każdy problem!
 

Jak wyrażać swoją opinię? 

 • Twoja opinia powinna być precyzyjna – spróbuj zawrzeć w niej konkretny przykład
 • Raczej opisuj działania, aniżeli oceniaj
 • Spróbuj nie osądzać osoby, tylko jej działania
 • Zachowaj obiektywizm 
 • Spróbuj znaleźć coś pozytywnego i wspomnij też o tym 
 
Nie zapominaj, że każdego należy wysłuchać.  Weź pod uwagę krytykę i spróbuj znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Jeśli chcesz, aby Wasze rozmowy były konstruktywne, spróbuj:
 • Słuchać uważnie
 • Unikać długich monologów
 • Zachować pozytywne nastawienie 
Rezygnacja z programu Au Pair powinna zawsze być rozwiązaniem ostatecznym! Zamiast decydować się na ten krok, spróbujcie znaleźć kompromisowe rozwiązanie swoich problemów. Dajcie sobie czas na oswojenie się z nową sytuacją – poszukiwanie kolejnej Au Pair/rodziny goszczącej będzie nie tylko czasochłonne, ale i może stanowić niepotrzebną, przykrą sytuację dla dzieci. 
 
Jeżeli mimo wszystko zdecydujesz się przerwać program, pamiętaj, że należy uszanować zawarty w kontrakcie okres wypowiedzenia.