au pair

Zaświadczenie lekarskie Au Pair

⏱Czas czytania: 2 min.
Zaświadczenie lekarskie jest przeglądem stanu zdrowia przyszłej Au Pair. Badanie lekarskie jest ważne, by wykluczyć ewentualne zastrzeżenia podczas pobytu za granicą.

Pamiętaj, że leczenie istniejących wcześniej schorzeń, jak również chorób przewlekłych nie jest pokrywane przez większość ubezpieczeń Au Pair.
 
Zaświadczenie lekarskie Au Pair
Rodzina Goszcząca musi polegać na swojej Au Pair. Często oboje rodziców pracują i muszą być zależni od swojej Au Pair w opiece nad dziećmi i w opiece nad gospodarstwem domowym. Au Pair powinna mieć pewną odporność, gdyż praca ta nie zawsze jest bezstresowa i często wymaga silnych nerwów. Ponadto pewien poziom sprawności fizycznej jest zaletą w przypadku wielu zajęć z dziećmi.
 
Zaświadczenie lekarskie jest dobrą informacją dla Rodziny Goszczącej o stanie zdrowia Au Pair. Zaświadczenie powinno być przygotowane przez lekarza ogólnego przed przyjazdem do kraju przyjmującego. Koszty zaświadczenia powinna pokryć Rodzina Goszcząca. 

Zdrowie fizyczne i psychiczne

W tej części zaświadczenia lekarskiego należy odnotować wszystkie aktualne i przewlekłe choroby Au Pair, jak również wszystkie regularnie przyjmowane leki. W razie potrzeby można też wykonać test ciążowy i test na obecność narkotyków. Potrzebne mogą być też informacje ogólne, takie jak waga i wzrost Au Pair. 

Dla Rodziny Goszczącej istotne są informacje o alergiach Au Pair. Jeśli Au Pair nie toleruje pewnych pokarmów, Rodzina Goszcząca musi przygotować się na specjalną dietę i rozważyć, czy jest ona zgodna z ich własną dietą.

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne, takie jak gruźlica, zapalenie wątroby i AIDS/HIV są bardziej powszechne w niektórych krajach niż w innych. Wszystkie te choroby można sprawdzić za pomocą testu. Jeśli Rodzina Goszcząca ich wymaga, należy wykonać je przed przyjazdem w swoim kraju.

Szczepienia

Czy książeczka szczepień Au Pair jest wystarczająca? W niektórych krajach pewne szczepienia są wymagane lub zalecane. Lekarz rodzinny lub lekarz medycyny podróży może udzielić informacji na temat wymaganych szczepień. Lekarzowi należy przekazać następujące informacje: cel podróży, czas pobytu, indywidualny stan szczepień, wszelkie choroby przebyte i przewlekłe. Wizytę należy zaplanować na cztery do sześciu tygodni przed pobytem za granicą, aby zapewnić pełną ochronę sobie i innym. 

Choroby przewlekłe 

Leczenie istniejących wcześniej schorzeń, jak również chorób przewlekłych nie jest pokrywane przez większość ubezpieczeń Au Pair. Umowa określa, w jakim stopniu istniejący wcześniej stan jest objęty ubezpieczeniem. Stan istniejący powinien być stabilny i nie wymagający leczenia na sześć miesięcy przed rozpoczęciem pobytu.