au pair

Au Pair w Austrii: umowa i ubezpieczenie

Przed rozpoczęciem programu Au Pair, zarówno Au Pair jak i Rodzina Goszcząca muszą wspólnie omówić i podpisać umowę Au Pair. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. 
 
Ponadto, należy zadbać także o odpowiednie ubezpieczenie, aby pobyt za granicą przebiegł w pełni bezpiecznie. W tym artykule dowiesz się więcej o wyborze odpowiedniego ubezpieczenia. 
Au Pair Austria ubezpieczenie
Umowa Au Pair i ubezpieczenie, pokrywające całą długość Twojego pobytu, to dwa najważniejsze dokumenty, o które musisz zadbać przed rozpoczęciem programu Au Pair w Austrii. 

Umowa Au Pair

Umowa Au Pair definiuje relację między Au Pair a Rodziną Goszczącą. Aby skorzystać ze wzoru umowy przygotowanego przez Aupair.com, kliknij tutaj. Pamiętaj, że obie strony muszą podpisać umowę jeszcze przed rozpoczęciem programu. W umowie należy zawrzeć następujące informacje:

Zerwanie umowy

 W przypadku wystąpienia nieporozumień, których nie można rozwiązań, zarówno Au Pair jak i Rodzina Goszcząca mają prawo do zerwania umowy. Każdą ze stron obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia, podczas którego Au Pair może znaleźć nową Rodzinę Goszczącą, a Rodzina Goszcząca nową Au Pair. Jeśli Au Pair pochodząca spoza Unii Europejskiej nie znajdzie nowej Rodziny w przeciągu okresu wypowiedzenia, będzie zmuszona wrócić do kraju. 
 

 

Ubezpieczenie Au Pair w Austrii

Ubezpieczeniem zdrowotnym w Austrii zarządza Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Österreichische Sozialversicherung). Au Pair z krajów Unii Europejskiej są uprawnione do ubezpieczenia na podstawie karty EKUZ. Obywatele spoza UE muszą zakupić prywatne ubezpieczenie, które jest ważne w Austrii.

Ubezpieczenie dla obywateli Unii Europejskiej

Obywatele UE mają dostęp do publicznej służby zdrowia w Austrii dzięki karcie EKUZ. Aplikować o nią należy przed wyjazdem, w swoim kraju macierzystym.
 
Pamiętaj, że zakres usług medycznych oferowanych bezpłatnie z kartą EKUZ różni się w zależności od kraju. Zalecamy zapoznać się z austriackimi przepisami w Austriackim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aupair.com rekomenduje także zakup dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, które zapewni dodatkowe bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie dla obywateli spoza Unii Europejskiej

Au Pair spoza UE muszą zakupić prywatne ubezpieczenie, które jest ważne w Austrii. Ubezpieczenie musi być ważne podczas całego pobytu Au Pair w kraju oraz obejmować specjalne usługi medyczne, w tym także operacje. 
 
Jeśli Au Pair zarabia mniej niż 425,70 €, wystarczy zakupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie zdrowotne można wynegocjować z prywatną firmą ubezpieczeniową. Jeśli ubezpieczenie zostało wynegocjowane w innym kraju, należy się upewnić, że jest ono ważne w Austrii.
 
Au Pair spoza Unii Europejskiej muszą pracować 18 godzin tygodniowo zarabiając przy tym nie mniej niż 425,70 €. 
 
Ubezpieczenie jest wymagane także podczas aplikacji o wizę do Austrii. Aplikant musi zakupić odpowiednie ubezpieczenie przed wizytą w ambasadzie. W Austrii program Au Pair jest oficjalny, co oznacza, że Au Pair mogą aplikować o specjalną wizę w ramach programu “Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit”.

Ubezpieczenie samochodu i prawo jazdy

Niektóre Rodziny Goszczące wymagają od Au Pair tego, aby mieć ważne prawo jazdy. Jeśli Au Pair posiada prawo jazdy wydane w jednym z krajów Unii Europejskiej, może prowadzić samochód w Austrii przez 6 miesięcy. Po tym czasie zaleca się, aby wyrobić austriackie prawo jazdy, nie jest to jednak obowiązkowe.
 
Jeśli Au Pair posiada prawo jazdy wydane w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, zobowiązana jest wymienić swój dokument podczas pierwszych sześciu miesięcy pobytu w Austrii. Przepisy różnią się nieznacznie w zależności od kraju wydania prawa jazdy, dlatego rekomendujemy skonsultowanie się w tej sprawie z lokalnymi władzami.
 
Au Pair powinna mieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto, powinna uzgodnić warunki korzystania z samochodu z Rodziną Goszczącą.
 


Au Pair w Austrii: informacje o programie
Au Pair w Austrii: informacje o programie Zobacz »
Au Pair w Austrii: wynagrodzenie, godziny pracy, czas wolny
Au Pair w Austrii: wynagrodzenie, godziny pracy, czas wolny Zobacz »
Wymagania i proces aplikacji Au Pair w Austrii
Wymagania i proces aplikacji Au Pair w Austrii Zobacz »
Au Pair w Austrii: wymagania wizowe
Au Pair w Austrii: wymagania wizowe Zobacz »
Rodzina goszcząca Au Pair w Austrii - jak przyjąć Au Pair?
Rodzina goszcząca Au Pair w Austrii - jak przyjąć Au Pair? Zobacz »