au pair

Definicja Programu Au Pair - Kim jest Au Pair?

⏱Czas czytania: 8 min.
Au Pair to młoda osoba, która decyduje się żyć za granicą i mieszkać wraz z Rodziną Goszczącą, zajmując się jej dziećmi w zamian za zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.
 
Ten artykuł wyjaśnia, kim jest Au Pair, kto może wziąć udział w programie i na czym polega program Au Pair:
 
co to jest Au Pair
Program Au Pair jest wciąż czymś nowym i nieznanym w wielu krajach. Na AuPair.com możesz znaleźć wiele artykułów, przybliżacjących program Au Pair, zebranych w Au Pair Wiki

Czym jest program Au Pair?

Program Au Pair jest programem wymiany kulturowej, w którym mogą brać udział młode osoby, chcące zostać Au Pair, oraz Rodziny Goszczące, które chcą przyjąć pod swój dach Au Pair na określony czas.
 
Au Pair, aplikując do programu, zyskują możliwość spędzenia za granicą kilku miesięcy, nauczenia się nowego języka oraz poznania kultury innego kraju. Uczestnicy programu mieszkają wraz z Rodziną Goszczącą, która według zasad programu powinna traktować Au Pair jak tymczasowego członka rodziny - sam termin au pair pochodzi z francuskiego i oznacza na równych warunkach
 
Rodzina Goszcząca zapewnia Au Pair pokój w swoim mieszkaniu, wyżywienie oraz ustaloną sumę kieszonkowego, w zamian za to oczekując pomocy w opiece nad dziećmi i pracach domowych.


 
Zasady programu Au Pair są regulowane przez prawo w wielu krajach - niestety, nie w Polsce.

Kim jest Au Pair?

Au Pair jest młodą osobą (płeć jest tutaj bez znaczenia), pomiędzy 17 a 30 rokiem życia, która decyduje się spędzić kilka miesięcy za granicą, mieszkając wraz z rodziną goszczącą, ucząc się języka kraju goszczącego i poznając kulturę kraju goszczącego w zamian za pomoc w opiece nad dziećmi Rodziny Goszczącej. Au Pair otrzymuje darmowe zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz kieszonkowe od Rodziny Goszczącej. 
 
aupair responsibility
Kim jest Au Pair?
Opieka nad dziećmi + wymiana kulturalna: to jest to! Au Pair pomaga Rodzinie Goszczącej, opiekując się dziećmi i ciesząc się życiem za granicą. Dowiedz się więcej


Au Pair nie powinna być traktowana jak niania czy pomoc domowa. Jeśli chcesz przeżyć przygodę z Au Pair, zarejestruj się jako Au Pair w serwisie AuPair.com! 


Rodzina Goszcząca Au Pair

Rodzina Goszcząca Au Pair to rodzina, która zdecydowała się wziąć udział w programie i przyjąć do swojego domu Au Pair na określony czas. 
 
Rodzina, aby przystąpić do programu, musi spełnić określone wymagania programowe - np. w rodzinie musi być przynajmniej jedno niepełnoletnie dziecko, rodzina musi być w stanie zapewnić Au Pair prywatny pokój i wyżywienie.
 
Rodzina Goszcząca musi przestrzegać zasad programu podczas pobytu Au Pair w kraju goszczącym. 

Na czym polega program Au Pair?

Podstawą programu Au Pair jest wymiana kulturowa, dlatego jednym z założeń programu jest różna narodowość Au Pair i Rodziny Goszczącej.
 
Aby rozpocząć program, uczestnicy muszą się najpierw odnaleźć - używając lokalnych agencji Au Pair lub internetowych agencji, takich jak AuPair.com. 
 
Kiedy Au Pair i Rodzina Goszcząca zdecydują, że chcą spędzić kolejne kilka miesięcy razem mogą przystąpić do organizacji programu. 
 
co to jest Au PairAu Pair, aby zamieszkać w kraju goszczącym, może potrzebować wizy. Au Pair powinna być również objęta odpowiednim ubezpieczeniem podczas całego pobytu za granicą. 
 
Au Pair i Rodzina Goszcząca powinni podpisać umowę, regulującą zasady współpracy. Jeżeli Au Pair musi przed przybyciem do kraju goszczącego uzyskać wizę, podpisany kontrakt będzie jednym z dokumentów, które będą musiały zostać przedstawione w ambasadzie. 
 
Kiedy Au Pair uzyska prawo do pobytu na terenie kraju goszczącego, nie pozostaje nic innego, jak spakować walizkę i zorganizować podróż do kraju goszczącego.
 
Au Pair spędza w kraju goszczącym określony w kontrakcie okres, mieszkając wraz z Rodziną Goszczącą i wypełniając swoje obowiązki w zamian za opiekę Rodziny Goszczącej. 

Jak długo trwa program Au Pair?

Długość pobytu zależy od preferencji Au Pair, Rodziny Goszczącej i regulacji programowych kraju goszczącego. Zwykle, długość programu Au Pair waha się od 3, 4 miesięcy do 12 miesięcy, lub nawet 2 lat. 
 
Jeżeli Au Pair nie musi posiadać wizy, aby przebywać na terenie kraju goszczącego, program Au Pair można w miarę elastycznie wydłużyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 
aupair programs
Programy Au Pair na całym świecie!
Au Pair jest znane na całym świecie - wiele krajów wspiera ten program wymiany kulturowej. Czego możesz się spodziewać w różnych krajach? Dowiedz się więcej

W krajach, w których istnieją oficjalne regulacje programu Au Pair, Au Pair zwykle musi zarejestrować się po przybyciu do kraju i otrzymać oficjalny status “Au Pair”.

Czy można przerwać program Au Pair?

Założeniem programu Au Pair jest relacja rodzinna, która  powinna się wytworzyć pomiędzy Au Pair a Rodziną Goszczącą. Niemniej, współpraca pomiędzy obiema stronami powinna przebiegać według ustalonych zasad - dlatego też warto podpisać kontrakt jeszcze przed rozpoczęciem programu. 
 
Jeżeli podczas trwania programu Au Pair pojawią się jednak niemożliwe do rozwiązania spory lub inne wydarzenie losowe zmusi którąś ze stron do przerwania programu, można wypowiedzieć kontrakt Au Pair, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia ustalonego w kontrakcie. 

Co należy do obowiązków Au Pair?

Głównym obowiązkiem Au Pair jest dbanie o dzieci Rodziny Goszczącej, a zatem podejmowanie różnych zadań związanych z opieką nad dziećmi. Au Pair nie muszą przygotowywać posiłków dla całej rodziny ani sprzątać całego domu. Do obowiązków Au Pair nie należy również zajmowanie się dziećmi nienależącymi do Rodziny Goszczącej. 

Ile godzin pracuje Au Pair?

Liczba godzin pracy w tygodniu zależy od regulacji programu Au Pair w kraju goszczącym. W większości krajów, Au Pair pracują ok. 30 godzin w tygodniu, ale np. w USA liczba ta może sięgać nawet 45 godzin tygodniowo. 
 
Rodzina Goszcząca i Au Pair muszą wspólnie opracować plan dnia Au Pair i dokładny harmonogram zadań. Rodziny Goszczące powinny również zadbać o to, aby Au Pair nie pracowała więcej godzin w ciągu dnia niż jest to przewidziane przez program oraz mogła uczestniczyć w kursie językowym.

Ile zarabia Au Pair?

Au Pair nie otrzymuje pensji, ale kieszonkowe. Wysokość kieszonkowego Au Pair również jest określona przez regulacje programowe danego kraju. Suma, którą otrzymuje Au Pair, zależy również od liczby przepracowanych godzin i ew. dodatkowych zadań, których się podejmuje. Przed rozpoczęciem programu należy dokładnie omówić kwestię wynagrodzenia i ustalić, ile pieniędzy i kiedy będzie wypłacane. 
 
Au Pair mogą pokrywać własne, drobne wydatki z kieszonkowego, ale należy pamiętać, że żywność i zakwaterowanie muszą być zabezpieczone przez Rodzinę Goszczącą i Au Pair nie powinna pokrywać tych kosztów z własnej kieszeni. 

Czy Au Pair mają wakacje / urlop? Czy mają dni wolne od pracy?

Tak - Au Pair zwykle mają 1 / 2 dni wolne w tygodniu. W niektórych krajach przynajmniej jednym z tych dni musi być niedziela, a przynajmniej jeden cały weekend w miesiącu powinien być zupełnie wolny od zajęć. W większości krajów Au Pair mają ok. 4 tygodnie płatnego urlopu na 12 miesięcy pobytu. 
 
aupair holiday
Czas wolny i wakacje
Jak to działa w przypadku Au Pair? AuPair.com przedstawi Ci wszystkie szczegóły dotyczące urlopu. Sprawdź je tutaj!
 

Podczas urlopu Au Pair mogą opuścić dom Rodziny Goszczącej i spędzić ten czas z rodziną w swojej ojczyźnie, lub po prostu wyjechać na wakacje i zwiedzić kraj goszczący. Niemniej, Au Pair mogą również pozostać w domu Rodziny Goszczącej, otrzymując standardowe wynagrodzenie i uczestnicząc w życiu rodzinnym, ale nie podejmując w tym czasie pracy. 

Kto powinien pokryć koszt podróży Au Pair?

Chociaż Rodzina Goszcząca może pokryć koszt podróży Au Pair, zwykle nie jest do tego zobligowana przez regulacje programowe (sprawdź jak jest w Twoim przypadku) i koszt podróży spoczywa na Au Pair. 
 
W niektórych krajach, takich jak np. Chiny i USA, wielkość wypłacanej zapomogi zależy od długości pobytu Au Pair w kraju goszczącym i jest dokładnie określona przez regulacje programowe.
 
aupair travel
Koszty podróży
Kto powinien pokryć koszty podróży? Czy Rodzina Goszcząca powinna wspierać finansowo Au Pair i pokryć koszty biletu?
Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj


Jeśli regulacje programowe nie stanowią inaczej i Rodzina Goszcząca może zadecydować czy chce wspomóc Au Pair, czy nie, kwestię tę należy przedyskutować przed podpisaniem kontraktu. Umowa pomiędzy Au Pair i rodziną powinna zawierać informacje o podjętej decyzji a także formie przekazania pieniędzy (AuPair.com serdecznie radzi Rodzinom Goszczącym dodawanie stałej kwoty do kieszonkowego Au Pair i zwrot kosztów podróży w ratach, a nie “z góry”).
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, ile może kosztować program Au Pair, przeczytaj poniższe artykuły:

Kto powinien aplikować o wizę Au Pair? Kto powinien ponieść koszt tej aplikacji? 

Koszt aplikacji o wizę powinien być pokryty przez Au Pair i rodzina goszcząca nie jest zobligowana do opłacenia całości lub części tego zobowiązania. 
 
Au Pair musi złożyć aplikację o wizę w ambasadzie lub konsulacie kraju goszczącego w swojej ojczyźnie. Przed złożeniem aplikacji o wizę warto zapoznać się z wymaganiami wizowymi i upewnić się, że wszystkie są spełnione, a także podpisać kontrakt, bo jego oryginał będzie najprawdopodobniej koniecznym załącznikiem. 

Czy Au Pair muszą uczestniczyć w kursie językowym

Zwykle Au Pair nie muszą uczestniczyć w kursie językowym (ale warto sprawdzić dokładne wymagania programowe kraju goszczącego). 
 
Niemniej, kurs językowy może pomóc Au Pair poznać przyjaciół za granicą, a także po prostu nabrać pewności siebie i nauczyć się reguł języka obcego. Jeżeli Au Pair decydują się zapisać do szkoły językowej, Rodzina Goszcząca powinna upewnić się, że plan dnia Au Pair nie koliduje z lekcjami, a także że Au Pair może bez problemów dostać się do szkoły za pomocą komunikacji publicznej lub samochodu rodziny.

Kto powinien pokryć koszt komunikacji Au Pair w kraju goszczącym?

Zasady programu Au Pair nie określają, kto powinien pokryć koszt środków komunikacji, ale rodzina goszcząca może rozważyć zakupienie dla Au Pair biletu miesięcznego lub udostępnienie samochodu.
 
W ten sposób Au Pair będzie mogła podwozić dzieci na zajęcia dodatkowe, a również uczestniczyć w kursie językowym
 
Chcesz wiedzieć więcej o programie Au Pair? Sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź w naszej WIKIpedii, “najczęściej zadawanych pytaniach” lub po prostu wyślij nam e-mail!
 
Darmowa rejestracja jako Au Pair Darmowa rejestracja jako Rodzina

Czy mogę zostać Au Pair?
Do programu Au Pair mogą dołączyć osoby, które spełniają wymagania programowe. Wymagania programowe różnią się w zależności od kraju goszczącego. Sprawdź nie tylko ogólne wymagania programu Au Pair, ale również wymagania kraju, do którego chcesz wyjechać. Jeżeli wszystko jest w porządku, rzuć okiem na nasz przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces!
Jak długo trwa poszukiwanie Au Pair?
To zależy od wielu czynników. Upewnij się, że Twój profil jest kompletny oraz że jest wystarczająco atrakcyjny, aby przykuć uwagę Au Pair. Sprawdź, czy Twoja rodzina spełnia wymagania programu Au Pair. Kontaktuj się z ok. 20 Au Pair każdego dnia - w ten sposób znajdziesz kogoś w mgnieniu oka!
 
Rzuć okiem na nasz przewodnik dla rodzin goszczących, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie poszukiwania Au Pair.
Jakie wymagania musimy spełnić, aby dołączyć do programu jako rodzina goszcząca?
Rodzina goszcząca musi spełnić 3 podstawowe zobowiązania wobec Au Pair - zapewnić: 
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, przeczytaj nasz post o wszystkich wymaganiach, jakie musi spełnić rodzina goszcząca, aby wziąć udział w programie Au Pair. 


Obowiązki Au Pair: co Au Pair powinna robić podczas programu
Obowiązki Au Pair: co Au Pair powinna robić podczas programu Zobacz »
Jak zostać Au Pair? Wymagania programu Au Pair
Jak zostać Au Pair? Wymagania programu Au Pair Zobacz »
Program Au Pair - wymagania wizowe w różnych krajach
Program Au Pair - wymagania wizowe w różnych krajach Zobacz »
Lato z programem Au Pair. Wakacje za granicą jako Au Pair
Lato z programem Au Pair. Wakacje za granicą jako Au Pair Zobacz »
Kurs językowy Au Pair - czy jest obowiązkowy? Kto powinien pokryć koszt kursu?
Kurs językowy Au Pair - czy jest obowiązkowy? Kto powinien pokryć koszt kursu? Zobacz »
Program Au Pair - najpopularniejsze kierunki
Program Au Pair - najpopularniejsze kierunki Zobacz »