au pair

Au Pair w Danii: wynagrodzenie, godziny pracy, dni wolne

Zarówno Au Pair jak i Rodzina Goszcząca muszą przestrzegać regulacji programu Au Pair w Danii:
  • Wynagrodzenie
  • Godziny pracy
  • Dni wolne
  • Kurs językowy
  • Koszty podróży
 
Au Pair wynagrodzenie Dania
Zgodnie z zasadami programu Au Pair w Danii oraz zgodnie z samą ideą programu Au Pair, uczestnik powinien zgodzić się na rolę pełnoprawnego członka rodziny podczas pobytu za granicą. Jeśli myślisz, że program Au Pair jest dla ciebie, dowiedz się więcej o zasadach, które Au Pair i Rodzina Goszcząca muszą przestrzegać podczas pobytu w Danii. 

Wynagrodzenie

Au Pair powinna otrzymywać miesięczne wynagrodzenie o wysokości 4050 - 4150 DKK. Pieniądze muszą zostać przelane na duńskie konto bankowe Au Pair przed końcem każdego miesiąca. 
 
Wynagrodzenie może wynosić więcej niż proponowany zakres, jednak warto zaznaczyć, że Au Pair w Danii nie wolno pracować poza typowymi obowiązkami Au Pair! Program Au Pair nie jest ofertą pracy, uczestnicy nie muszą aplikować o pozwolenie na pracę, aby wziąć w nim udział. Jeśli Au Pair pochodzi spoza krajów UE/EOG ma obowiązek posiadać pozwolenie na pobyt w Danii.  

Godziny pracy

Zgodnie z zasadami programu Au Pair w Danii Au Pair powinna pracować przez 6 dni w tygodniu przez 3-5 godzin dziennie. W zależności od ilości dziennie przepracowanych godzin, powinno to równać się 18-30 godzinom pracy w tygodniu. 
 
Jeśli harmonogram pracy Au Pair nie spełnia tych wymagań, Au Pair nie otrzyma pozwolenia na pobyt. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o powyższych liczbach podczas uzupełniania umowy Au Pair! W wolnym czasie Au Pair ma prawo brać udział w bezpłatnych wolontariatach dla oficjalnych organizacji i stowarzyszeń.

Czas wolny i urlop

Au Pair w Danii ma prawo do 1,5 dnia wolnego w tygodniu. Oznacza to, że 3-5h godzin pracy musi być wykonane albo przed, albo po godzinie 14:00, a kolejny dzień musi być zupełnie wolny od pracy. Ponadto, wolne od pracy są także wszystkie ustawowe święta. Czas wolny musi być dostosowany do kursu językowego Au Pair a także religijnych obrzędów, w których Au Pair chce brać udział.
 
Au Pair powinna otrzymać także 3 tygodnie płatnego urlopu. Szczegóły urlopu muszą zostać zapisane na piśmie. Dokładny czas odbycia urlopu zależy od harmonogramu Au Pair. Długość urlopu powinna być obliczana w zależności od ilości przepracowanych dni.
 
Jeśli Au Pair pracuje 6 dni w tygodniu, powinna otrzymać dwa i pół dnia wolnego w miesiącu. Wolne dni mogą się różnić w zależności od harmonogramu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na oficjalnej stronie duńskich władz.

Kurs językowy

Uczestnik musi mieć wystarczająco dużo wolnego czasu, aby uczestniczyć w kursie językowym. Oficjalne przepisy nie określają żadnych dodatkowych wymagań w tym zakresie. Kurs językowy nie jest obowiązkowy dla uczestnika, niemniej jednak Rodzina Goszcząca będzie musiała uiścić opłatę za kurs niezależnie od decyzji Au Pair.

Koszty podróży

Jeśli uczestnik mieszka w kraju nienależącym do UE/EOG lub Szwajcarii, Rodzina Goszcząca będzie musiała pokryć koszty biletu do Danii. Bilet powrotny musi być również opłacony przez Rodzinę Goszczącą, ale w tym przypadku należy spełnić kilka warunków:
  • Au Pair powraca do kraju spoza UE/EOG/Szwajcarii.
  • Jeśli Au Pair zostaje w Danii, zmieniając Rodzinę Goszczącą, to nowa Rodzina Goszcząca będzie odpowiedzialna za pokrycie kosztów biletu powrotnego.
  • W przypadku wygaśnięcia pozwolenia na pobyt uczestnika, Au Pair musi powiadomić o tym Rodzinę Goszczącą z miesięcznym wyprzedzeniem, aby ta mogła zadbać o bilet powrotny. Jeśli Au Pair tego nie zrobi,sama musi zakupić bilet powrotny.
  • Jeśli pobyt uczestnika zakończy się z jakiegokolwiek innego powodu, musi on powiadomić Rodzinę na piśmie nie później niż tydzień po zerwaniu umowy, że chce wrócić do domu. Uczestnik musi opuścić kraj do 3 tygodni po powiadomieniu.
 


Au Pair w Danii: informacje o programie
Au Pair w Danii: informacje o programie Zobacz »
Jak zostać Au Pair w Danii? Wymagania i proces aplikacji
Jak zostać Au Pair w Danii? Wymagania i proces aplikacji Zobacz »
Au Pair w Danii: umowa i ubezpieczenie
Au Pair w Danii: umowa i ubezpieczenie Zobacz »
Au Pair w Danii: wymagania wizowe
Au Pair w Danii: wymagania wizowe Zobacz »
Program Au Pair w Danii - informacje dla rodzin goszczących
Program Au Pair w Danii - informacje dla rodzin goszczących Zobacz »