au pair

Au Pair w Norwegii: wynagrodzenie, godziny pracy, dni wolne

Chociaż Rodzina Goszcząca wita Au Pair w Norwegii jako nowego członka rodziny, istnieje prawo regulujące program i istnieją zasady, których obie strony muszą przestrzegać. Dowiedz się więcej, czytając dalej lub klikając poniżej:
  • Godziny pracy
  • Wynagrodzenie
  • Dni wolne
  • Kurs językowy
 
Au Pair wynagrodzenie Norwegia
Poniższe tematy są kluczowe dla programu Au Pair i muszą zostać omówione z Rodziną Goszczącą oraz uwzględnione w umowie Au Pair.

Godziny pracy

Au Pair w Norwegii może pracować 30 tygodniowo, ale nie więcej niż 5 godzin dziennie. Nie może wykonywać żadnej innej pracy poza obowiązkami Au Pair.

Wynagrodzenie

Au Pair powinna otrzymywać nie mniej niż 5900 NOK miesięcznie. Od tej kwoty musi odprowadzać podatki.
 
Ponadto, Rodzina Goszcząca powinna opłacić kurs językowy Au Pair. Kwota kursu nie może przekroczyć jednak 8400 NOK rocznie.

Czas wolny i urlop

Harmonogram Au Pair może być elastyczny, jednak istnieje kilka ogólnych zasad:
  • co najmniej jedno popołudnie wolne
  • co najmniej 1 cały dzień wolny (co oznacza 1,5 dnia wolnego w sumie, wliczając wolne popołudnie)
  • Au Pair musi mieć wystarczająco wolnego czasu, aby móc uczęszczać na kurs językowy
Przynajmniej raz w miesiącu dniem wolnym musi być niedziela.
 
Uczestnik ma prawo do 5 tygodni urlopu w ciągu roku. Jeśli pobyt Au Pair rozpoczyna się po 30 września, uczestnik ma prawo do 6 dni wolnych do końca roku kalendarzowego. Zasady urlopu należy przedyskutować przed rozpoczęciem wymiany! W czasie urlopu, dni wolnych oraz choroby Au Pair powinna otrzymywać wynagrodzenie bez zmian. 

Kurs językowy

Rodzina ponosi również koszty kursu języka norweskiego i materiałów do nauki w wysokości co najmniej 8 850 NOK.

Co poza tym?

Koszty podróży

Au Pair powinna sama pokryć koszty podróży do Norwegii. Rodzina Goszcząca powinna jednak zapłacić za lot powrotny do domu. 
 
Jeśli uczestnik pozostaje w Norwegii dłużej niż określono w umowie lub chce wyjechać do innego miejsca niż jego kraj ojczysty, Rodzina Goszcząca nie musi pokrywać kosztów podróży powrotnej.

Podatki

Rodzina Goszcząca musi zapłacić podatek dochodowy w imieniu Au Pair. Odsetek ten jest szacowany na podstawie miesięcznego wynagrodzenia Au Pair oraz wartości otrzymywanego przez nią wyżywienia i zakwaterowania.
 


Au Pair w Norwegii: informacje o programie
Au Pair w Norwegii: informacje o programie Zobacz »
Jak zostać Au Pair w Norwegii? Wymagania i proces aplikacji
Jak zostać Au Pair w Norwegii? Wymagania i proces aplikacji Zobacz »
Au Pair w Norwegii: umowa i ubezpieczenie
Au Pair w Norwegii: umowa i ubezpieczenie Zobacz »
Au Pair w Norwegii: wymagania wizowe
Au Pair w Norwegii: wymagania wizowe Zobacz »