au pair

Au pair – Szwajcaria – składanie wniosku o zezwolenie na pracę i pobyt

Au Pair – Szwajcaria – wiza
Jeśli au pair nie pochodzi z kraju należącego do UE lub ESWH, musi on/ona złożyć wniosek wizowy, chcąc przyjechać do Szwajcarii. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od obywatelstwa, muszą mieć zezwolenie na pracę i pobyt. Przyjrzyjmy się bliżej wymogom formalnym.

Zezwolenie na pobyt i pracę

Uczestnicy będą potrzebowali obydwu dokumentów, dlatego też rodzina goszcząca musi złożyć wniosek o ich wydanie przed przyjazdem au pair. Zezwolenia takie można uzyskać w Kantonalnych Urzędach Migracyjnych. Przetwarzanie wniosku o zezwolenie na pracę może zająć do dwóch miesięcy. Lista dokumentów, które należy załączyć do wniosku o zezwolenie:
 1. formularz aplikacyjny, który rodzina może uzyskać w kantonie Każdy kanton ma inny formularz.
 2. kopia paszportu au pair
 3. Kandydaci pochodzący spoza UE potrzebują także potwierdzenia odbywania praktyki zawodowej przez au pair ze szwajcarskiej agencji uznanej przez SECO.
 4. umowa au pair
 5. dowód zapisania się na zagraniczny kurs językowy
 6. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnione przez uznaną szwajcarską agencję.
Zdecydowanie zalecamy potwierdzenie powyższej listy dokumentów, ponieważ, być może, potrzebne będą dodatkowe.

Wiza do Szwajcarii

Poniżej znajduje się lista najważniejszych dokumentów, jakich uczestnik/-czka będzie potrzebować, by ubiegać się o wizę.  Zachęcamy do skontaktowania się z ambasadą szwajcarską w kraju zamieszkania kandydata/-ki w celu potwierdzenia, że jest kompletna dla danej osoby.  Wymagania mogą się różnić w zależności od obywatelstwa.
 1. Paszport – kandydat(ka) potrzebuje ważnego paszportu na cały okres pobytu za granicą.
 2. Umowa – au pair będzie musiał(a) przedłożyć umowę podpisaną przez obie strony.
 3. Ubezpieczenie – kandydat(ka) będzie potrzebował(a) ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Formularz wniosku wizowego
 5. Wniosek o zezwolenie na pracę
Wszystkie te dokumenty powinny być w języku angielskim lub jednym z oficjalnych języków Szwajcarii. Jeśli są one w innym języku, powinny zostać przetłumaczone i poświadczone.
 

Co jeszcze?

●     Uwaga: obywatele spoza krajów UE i ESWH muszą nawiązać współpracę z licencjonowaną szwajcarską agencją uznaną przez SECO w celu uzyskania wszystkich wymaganych dokumentów.  
●     Zarówno au pair, jak i rodzina goszcząca muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.
●     Au pair będą musiały zarejestrować się w ciągu tygodnia po przyjeździe do Szwajcarii.
 


Au Pair w Szwajcarii – odkryj 3 kultury w jednym kraju
Au Pair w Szwajcarii – odkryj 3 kultury w jednym kraju Zobacz »
Au Pair – Szwajcaria: wynagrodzenie, godziny pracy i zasady
Au Pair – Szwajcaria: wynagrodzenie, godziny pracy i zasady Zobacz »
Au Pair Szwajcaria - umowa z rodziną i ubezpieczenie Au Pair
Au Pair Szwajcaria - umowa z rodziną i ubezpieczenie Au Pair Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii: wymagania. Jak zostać Au Pair?
Program Au Pair w Szwajcarii: wymagania. Jak zostać Au Pair? Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »