au pair

Au Pair w Szwajcarii: umowa i ubezpieczenie

Przed rozpoczęciem wymiany Rodzina Goszcząca oraz Au Pair muszą przedyskutować warunki umowy Au Pair. Czytaj więcej.
 
Au Pair i Rodzina Goszcząca muszą zadbać także o zakup odpowiedniego ubezpieczenia. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w tym artykule. Czytaj więcej.
 
Au Pair ubezpieczenie Szwajcaria
Umowa i ubezpieczenie Au Pair to dwa najważniejsze dokumenty, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pobytu za granicą. Pozwolą także uniknąć potencjalnych problemów i nieporozumień.
 
W tym artykule dowiesz się, jak zadbać o formalności podczas wyjazdu Au Pair.

Umowa Au Pair

Umowa Au Pair pomaga obu stronom jasno określić swoje oczekiwania. Należy w niej zawrzeć wszystkie podstawowe informacje dotyczące wyjazdu, a także obowiązki Au Pair i Rodziny Goszczącej, harmonogram pracy i zasady panujące w domu. 
 
W Szwajcarii nie ma oficjalnej umowy o pracę Au Pair, dlatego zalecamy zwrócenie się do szwajcarskiego centrum migracyjnego w odpowiednim kantonie w celu uzyskania dokładniejszych informacji. Au Pair będą potrzebować umowy także podczas ubiegania się o wizę. W umowie należy zawrzeć następujące informacje:

Zerwanie umowy

Umowę Au Pair można wypowiedzieć w razie pojawienia się poważnych problemów lub nierozwiązywalnych nieporozumień między Au Pair a Rodziną Goszczącą. Obie strony obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia, podczas którego należy działać na rzecz rozwiązania problemu.

Ubezpieczenie Au Pair w Szwajcarii

Au Pair w Szwajcarii traktuje się jak regularnie zatrudnionych pracowników, dlatego też Au Pair powinna odprowadzać składki na rzecz ubezpieczenia społecznego. W tym przypadku koszty składki są dzielone po równo między Au Pair a Rodziną Goszczącą (składka Au Pair odprowadzana jest z wypłaty). Rodzina Goszcząca powinna zadbać także o ubezpieczenie od wypadków przy pracy.
 
Ubezpieczenie powinno obejmować zasiłek chorobowy, bezrobocie, emeryturę i inwalidztwo. Rodzina Goszcząca powinna również pokryć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zalecamy również wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia emerytalnego.

Ubezpieczenie samochodu i prawo jazdy

Jeśli Rodzina Goszcząca wymaga od Au Pair umiejętności prowadzenia samochodu, powinna sprawdzić następujące kwestie: po pierwsze - czy Au Pair czuje się pewnie podczas prowadzenia samochodu i czy ma wystarczająco dużo doświadczenia? Po drugie - czy prawo jazdy Au Pair jest ważne w Szwajcarii? Au Pair może także rozważyć ubieganie się o międzynarodowe prawo jazdy.
 


Au Pair w Szwajcarii: informacje o programie
Au Pair w Szwajcarii: informacje o programie Zobacz »
Au Pair w Szwajcarii: wynagrodzenie, godziny pracy, czas wolny
Au Pair w Szwajcarii: wynagrodzenie, godziny pracy, czas wolny Zobacz »
Jak zostać Au Pair w Szwajcarii? Wymagania i proces aplikacji
Jak zostać Au Pair w Szwajcarii? Wymagania i proces aplikacji Zobacz »
Au Pair w Szwajcarii: wymagania wizowe
Au Pair w Szwajcarii: wymagania wizowe Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »