au pair

Umowa i ubezpieczenie au pair w Szwajcarii

Ubezpieczenie Au Pair w Szwajcarii Umowa i ubezpieczenie au pair są istotnymi dokumentami, dzięki którym Twój pobyt za granicą będzie bezpieczny i uchroni zarówno rodzinę goszczącą, jak i au pair przed potencjalnymi problemami i nieporozumieniami.
W tym poście postaramy się wyjaśnić, jak poradzić sobie z papierologią!

Umowa au pair

Umowa pomaga obu stronom na sprecyzowanie wzajemnych oczekiwań. Umowa powinna zawierać wszystkie podstawowe informacje o przyszłych obowiązkach obu stron, jak również harmonogram i niektóre reguły panujące w rodzinie, które należy znać i których należy przestrzegać.
 
Ponieważ w Szwajcarii nie ma oficjalnego wzoru umowy au pair, zalecamy zwrócenie się do szwajcarskiego urzędu migracyjnego danego kantonu w celu jego uzyskania. Uczestnicy będą potrzebować tej umowy także do uzyskania innych dokumentów prawnych i do ubiegania się o wizę. Poniżej znajduje się kilka istotnych punktów, jakie zdecydowanie zalecamy zawrzeć w umowie:
  1. kieszonkowe / wynagrodzenie
  2. godziny pracy
  3. czas wolny
  4. dni wolne w Szwajcarii
  5. obowiązki uczestników
  6. obowiązki rodziny goszczącej
  7. zakwaterowanie
  8. koszty podróży
  9. kursy językowy itd.

Rozwiązanie umowy

Jeśli pojawi się istotny problem, którego zarówno au pair, jak i rodzina goszcząca nie będą w stanie rozwiązać i będzie miał on wpływ na realizację programu, możecie rozważyć rozwiązanie umowy. Ogólnie, w takiej sytuacji, obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. W tym czasie obie strony starają się znaleźć zastępstwo lub alternatywne rozwiązanie.

Ubezpieczenie dla au pair w Szwajcarii

Będąc au pair w Szwajcarii, stajesz się osobą zatrudnioną, dlatego też wszyscy uczestnicy muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, taka jak inni zatrudnieni w Szwajcarii. Zarówno au pair, jak i rodzina goszcząca opłaca składki. Uczestnicy opłacać będą połowę składki z „wynagrodzenia“, a drugą połowę pokrywać będzie rodzina, która zajmie się również kwestią ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy.
 
Chodzi tu o ubezpieczenie chorobowe, na wypadek bezrobocia, emerytalne i na wypadek niepełnosprawności. Rodzina goszcząca pokryje również koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zalecamy wykupienie również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i emerytalnego na czas pobytu w Szwajcarii.

Ubezpieczenie samochodu i obowiązywanie prawa jazdy

Jeśli rodzina goszcząca chciałaby, aby uczestnik/-czka prowadził(a) samochód, musi zyskać informacje co do kilku kwestii. Po pierwsze, czy uczestnik/-czka jest wprawnym kierowcą i ma doświadczenie w postaci wielu godzin jazdy.  Po drugie, czy prawo jazdy uczestnika/-czki jest ważne w Szwajcarii. Uczestnicy mogą również sprawdzić możliwości ubiegania się o międzynarodowe prawo jazdy.
 


Au Pair w Szwajcarii – odkryj 3 kultury w jednym kraju
Au Pair w Szwajcarii – odkryj 3 kultury w jednym kraju Zobacz »
Au Pair – Szwajcaria: wynagrodzenie, godziny pracy i zasady
Au Pair – Szwajcaria: wynagrodzenie, godziny pracy i zasady Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii: wymagania. Jak zostać Au Pair?
Program Au Pair w Szwajcarii: wymagania. Jak zostać Au Pair? Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii: wiza, pozwolenie na pracę i pobyt
Program Au Pair w Szwajcarii: wiza, pozwolenie na pracę i pobyt Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »