au pair

Au pair – Szwajcaria – wynagrodzenie, godziny pracy i dni wolne

Au Pair – Szwajcaria – wynagrodzenie Każde z państw ustaliło własne zasady w ramach programu dla au pair i rodziny goszczącej.  W tym poście zebraliśmy najważniejsze informacje, z jakimi należy się zapoznać, chcąc wziąć udział w programie au pair w Szwajcarii.

Obowiązki au pair w Szwajcarii

Głównym obowiązkiem au pair jest opieka nad dziećmi rodziny goszczącej – zabawa z nimi i zabieranie ich na różne zajęcia. Kandydat(ka) wykonuje również lekkie prace domowe związane z tą opieką. Na przykład przygotowuje dla nich posiłki czy prasuje ubrania.
 
Au pair to nie pomoc sprzątająca, dlatego też do jego/jej obowiązków nie należy ogólne sprzątanie i gotowanie dla całej rodziny. Aby uniknąć możliwych nieporozumień, omówcie szczegółowo przyszłe obowiązki i zawrzyjcie je w umowie.

Obowiązki rodziny goszczącej w Szwajcarii

Obowiązki rodziny goszczącej wiążą się z opieką nad au pair: zapewnianiem wymaganego zakwaterowania, jedzenia, kieszonkowego – to obowiązkowe wymogi programu. Jednocześnie rodzina musi pomóc uczestnikowi/-czce zintegrować się z miejscową kulturą.
 
Program au pair w Szwajcarii zawiera szczegółowe zasady dla kandydatów zarówno z UE, jak i spoza UE, dlatego też rodzina goszcząca musi ich wspierać, zapewniając wszelkie wymagane do ich pobytu w Szwajcarii dokumenty. 
 
Póki co, brzmi nieźle?
 
Darmowa rejestracja jako rodzina                   Darmowa rejestracja jako kandydatka
 

Godziny pracy

Au pair w Szwajcarii pracować będzie przez maksymalnie 30 godzin w tygodniu. Obie strony muszą omówić harmonogram zajęć, dzięki czemu wszyscy będą mogli lepiej zarządzać swoim czasem.
 
Jeśli au pair musi pracować w nadgodzinach, rodzina musi to w sposób sprawiedliwy zrekompensować. Uczestnicy mogą zamienić później te godziny na dni wolne lub otrzymać dodatkową zapłatę, w zależności od umowy pomiędzy stronami. 
 

Wynagrodzenie au pair w Szwajcarii

Au pair w Szwajcarii powinna zarabiać co najmniej 500-800 CHF miesięcznie. Wielkość ta może być nieznacznie wyższa, jeśli uczestnicy pracują w nadgodzinach. To jedna z najważniejszych kwestii umowy, należy zatem upewnić się, że została omówiona przed przybyciem au pair.
 

Czas wolny i dni wolne

W Szwajcarii uczestnicy dysponują 4 tygodniami płatnego urlopu (5 tygodniami, jeśli uczestnik ma mniej niż 20 lat). Uczestnik nie powinien pracować w czasie swojego urlopu. Czasem rodziny goszczące proszą au pair o towarzyszenie im podczas ich urlopu. W takim przypadku należy omówić, czy zostanie to potraktowane jako godziny pracy, czy urlop. Pomoże to obu stronom w przyszłości uniknąć nieporozumień.
 
Oprócz wakacji uczestnicy będą mieć przynajmniej jeden dzień całkowicie wolny od pracy w tygodniu.
 

Zakwaterowanie

Podczas całego pobytu rodzina goszcząca odpowiedzialna jest za zapewnienie au pair osobnego pokoju i pełnego wyżywienia. Obejmuje to również posiłki z rodziną, gdy au pair nie pracuje, posiłki w czasie urlopu oraz gdy au pair źle się czuje i nie może pracować.
 
Uczestnik w żadnym wypadku nie może płacić za zakwaterowanie czy posiłki.
 

Kurs językowy

Au pair w Szwajcarii będzie musiał(a) wziąć udział w kursie językowym podczas swojego pobytu, ponieważ jest to jednym z wymagań programu. Ponieważ w Szwajcarii funkcjonuje kilka języków urzędowych, uczestnicy mogą bez ograniczeń wybrać jeden spośród języków komunikacji obowiązujących w regionie zamieszkania swojej rodziny goszczącej.
 
Kurs językowy w części sfinansuje rodzina goszcząca. Uczestnik pokryje pozostałą część jego kosztu. Aby zapewnić, że uczestnik/-czka znajduje czas, by uczęszczać regularnie na kurs, obie strony muszą opracować harmonogram codziennych zadań. 
 

Co jeszcze?

  1. Uczestnicy, którzy potrzebują wizy szwajcarskiej, muszą upewnić się, że mogą samodzielnie sfinansować swoją rejestrację jako au pair za pośrednictwem jednej z agencji uznanej przez SECO.
  2. Zarówno au pair, jak i rodziny goszczące muszą płacić składki na ubezpieczenie z mocy szwajcarskiego prawa.
 


Au Pair w Szwajcarii – odkryj 3 kultury w jednym kraju
Au Pair w Szwajcarii – odkryj 3 kultury w jednym kraju Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii: wymagania. Jak zostać Au Pair?
Program Au Pair w Szwajcarii: wymagania. Jak zostać Au Pair? Zobacz »
Au Pair Szwajcaria - umowa z rodziną i ubezpieczenie Au Pair
Au Pair Szwajcaria - umowa z rodziną i ubezpieczenie Au Pair Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii: wiza, pozwolenie na pracę i pobyt
Program Au Pair w Szwajcarii: wiza, pozwolenie na pracę i pobyt Zobacz »
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą?
Program Au Pair w Szwajcarii - jak zostać rodziną goszczącą? Zobacz »