au pair

Au pair – Szwajcaria – informacje dla rodzin goszczących

Au Pair Szwajcaria

Czy szukacie Państwo przystępnego cenowo rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiem w Szwajcarii? Program au pair pomoże Wam w rozmaitych obowiązkach w tym zakresie, jednocześnie oferując doświadczenie wymiany kulturalnej. Szwajcaria przyciąga kandydatów unikalną kombinacją kultur, języków komunikacji i przepięknych miast. Jeśli chcielibyście Państwo dołączyć do programu jako rodzina, prosimy zapoznać się z wymaganiami dla rodzin goszczących w Szwajcarii. 
 

Czy możecie Państwo zostać rodziną goszczącą w Szwajcarii?

Jeśli chcielibyście Państwo przyjąć au pair w Szwajcarii, musicie spełnić następujące wymagania uczestnictwa:  
 1. Musicie mieć przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym lub młodsze.
 2. Musicie porozumiewać się w języku dominującym w rejonie, w którym mieszkacie.
 3. Możecie zaoferować au pair zakwaterowanie, regularne posiłki, kieszonkowe i pomoc w zakresie ubezpieczenia.  
 4. Pomożecie swojemu/-ej kandydatowi/-ce znaleźć kurs językowy i pokryjecie koszty. Należy upewnić się, że harmonogram pracy umożliwia uczestnikowi/-czce cotygodniowe uczęszczanie na kurs. 
Jeśli podane powyżej warunki Państwu odpowiadają, prosimy zarejestrować się na AuPair.com i znaleźć au pair dla swojej rodziny!
 
Darmowa rejestracja jako Rodzina
 
Po rejestracji prosimy uzupełnić profil Warto dodać zdjęcia swojego miasta i rodziny, aby zrobić lepsze pierwsze wrażenie. Można również napisać list zapoznawczy do przyszłego/-ej au pair. Aby szybciej znaleźć kandydata/-kę, podczas wyszukiwania należy korzystać z filtrów!
 
 
Darmowe członkostwo na AuPair.com daje możliwość wysyłania automatycznych wiadomości do wszystkich zarejestrowanych uczestników i dodanie ich do ulubionych. Członkostwo Premium umożliwia dostęp do pewnych dodatkowych funkcjonalności, jak wysyłanie spersonalizowanych wiadomości, możliwość pobrania wzorów różnych dokumentów, które będą potrzebne w trakcie procedury.
 
Zanim utworzą Państwo listę kandydatów, należy sprawdzić, którzy z nich mogą zostać au pair w Szwajcarii. Prosimy zapoznać się z wymaganiami dla obywateli UE i spoza UE, zasadami programu, ubezpieczenia w Luksemburgu, wymaganiami dotyczącymi udzielania wiz.
 
Po znalezieniu kandydata/-ki spełniającego/-ej Państwa kryteria należy podpisać umowę. Powinna opisywać wszystkie istotne szczegóły dotyczące współpracy, jak godziny pracy, obowiązki, dni wolne, oczekiwania, a także inne warunki.
 

Przyjmowanie kandydatów z krajów UE i spoza UE w Szwajcarii

Oprócz wypisanych poniżej standardowych wymagań programu dla uczestników istnieją wobec nich pewne ogólne oczekiwania. Na przykład muszą być zdrowi i w dobrej formie, aby pracować z dziećmi i wykonywać niektóre obowiązki domowe. Dodatkowo nie mogą być osobami w związkach małżeńskich, mieć własnych dzieci, a jednocześnie muszą posiadać pewne doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi, ponieważ będzie to ich główny obowiązek jako au pair w Państwa domu. Zalecamy także, aby kandydat/-ka w podstawowym zakresie posługiwał(a) się językiem, którym komunikuje się Państwa rodzina, dzięki czemu będziecie lepiej się porozumiewać.
 
Poniżej znajdują się wymagania programu w zależności od narodowości au pair.

 
Odpowiedzi na ogólne pytania związane z programem au pair w Szwajcarii znajdują się na stronie internetowej Au pair WIKI oraz w sekcji najczęściej zadawane pytania. Jeśli nadal będą mieć Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o przesłanie wiadomości – z przyjemnością udzielimy dalszych informacji!
 
 

Przyjmowanie au pair z kraju Unii Europejskiej lub ESWH w Szwajcarii

Kandydaci z krajów Unii Europejskiej i ESWH (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) muszą jedynie spełniać kryteria wiekowe (17-30 lat), wyszukiwanie staje się zatem znacznie łatwiejsze. Należy pamiętać o odbyciu rozmowy wideo za pośrednictwem Skype'a z odpowiednimi kandydatami, aby obie strony mogły lepiej się poznać. Gdy wybiorą już Państwo kandydata/-kę i podpiszą umowę, po przyjeździe kandydata/-ki do Szwajcarii należy jeszcze dopełnić kilku formalności:
 

1. Zameldować swojego/-ją au pair

Należy zameldować kandydata/-kę w ciągu 14 dni od przybycia do Szwajcarii. Potrzebujecie Państwo jedynie dowód osobisty/paszport kandydata/-ki i uprzednio podpisaną umowę z au pair.
 

2. Złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt

Należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w biurze imigracyjnym danego kantonu. Aby tego dokonać, potrzebujecie Państwo następujących dokumentów:
 1. paszport lub dowód osobisty kandydata/-ki
 2. uprzednio podpisaną umowę
 3. zaświadczenie o zameldowaniu kandydata/-ki uzyskane w ciągu 14 dni po przybyciu
 4. zdjęcie paszportowe
Pozwolenie będzie ważne przez okres wyznaczony przez daty umowy. Może zostać przedłużony do 12 miesięcy.
 

3. Zorganizować ubezpieczenie

Udział w programie au pair wiąże się z zatrudnieniem w Szwajcarii, dlatego też część comiesięcznego kieszonkowego przeznaczana będzie na składkę ubezpieczeniową. Aby to nastąpiło, należy złożyć wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu. Koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, na wypadek bezrobocia i wypadkowe poniesie w części Państwa rodzina, a w części au pair.
 
WSKAZÓWKA: Kandydaci pozostający w Szwajcarii krócej niż trzy miesiące muszą jedynie po przybyciu zameldować się w biurze kantonalnym.
 
Przepisy i dodatkowe informacje związane z programem
 
 

Jak zatrudnić au pair z kraju spoza UE?

Regulacje dla obywateli spoza UE nieco się różnią. Kryteria uczestnictwa dla Szwajcarii są następujące:
 1. wiek: 18 - 30 lat
 2. wykształcenie: przynajmniej dyplom szkoły średniej
 3. Kraj kandydata/-ki utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze Szwajcarią
 4. Kandydat(ka) uprawniony/-a jest do ubiegania się o wizę
Prosimy pamiętać, że na AuPair.com znajdziecie Państwo, co prawda, odpowiedniego/-nią kandydata/-kę, ale, jeśli chodzi o przetwarzanie dalszej dokumentacji, będziecie musieli skorzystać z pośrednictwa agencji uznanej przez Sekretariat Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO), zatem kolejne kroki, już po podpisaniu umowy, będą następujące:
 

1. Wybór agencji

Prosimy porozmawiać ze swoim/-ją au pair i wspólnie wybrać agencję uznaną przez SECO w celu przygotowania dalszej dokumentacji i dopełnienia formalności. 
 

2. Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę i pobyt dla au pair

Ponieważ program au pair wiąże się z zatrudnieniem w Szwajcarii, musicie Państwo złożyć wniosek o zezwolenie na pracę i pobyt dla swojego/-ej au pair w kantonalnym biurze imigracyjnym w miejscu zamieszkania. Aby tego dokonać, potrzebujecie Państwo następujących dokumentów:
 1. formularz wniosku zapewniany przez kanton
 2. kopię paszportu kandydata/-ki
 3. umowę
 4. potwierdzenie odbywania praktyki z wybranej, uznanej agencji
 5. potwierdzenie wstępnego zgłoszenia na kurs językowy w kantonie kandydata/-ki
 6. potwierdzenie zgłoszenia do szwajcarskiej firmy ubezpieczeniowej
Procedura analizy dokumentu może zająć do czterech tygodni.
 

3. Pomoc au pair w zakresie przygotowania dokumentacji do wniosku wizowego

Uczestnicy, którzy potrzebują wizy, muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty w odpowiedniej ambasadzie lub innym szwajcarskim organie dyplomatycznym w swoim kraju. Oprócz dokumentów kandydata/-ki, takich jak paszport, świadectwo urodzenia, formularz wniosku, potrzebna będzie umowa z au pair.
 
Wszystkie te dokumenty powinny być w języku angielskim lub jednym z oficjalnych języków Szwajcarii. Tłumaczenia powinien dokonać tłumacz przysięgły.
 

4. Zameldowanie au pair po przyjeździe.

 
W ciągu 8 dni po przybyciu do Szwajcarii należy zameldować au pair w kantonalnym biurze meldunkowym. Do tego niezbędny będzie paszport kandydata/-ki, zezwolenie na przyjazd i kilka innych dokumentów, w zależności od kantonu. Zameldowanie umożliwi kandydatowi/-ce uzyskanie dokumentu tożsamości z biura imigracyjnego. Posłuży on jako zezwolenie na pracę i pobyt.
 

5. Zorganizowanie ubezpieczenia dla au pair

Zarówno Państwa rodzina, jak i au pair będziecie musieli opłacać składkę na ubezpieczenie w Szwajcarii. Ponieważ w Szwajcarii to Państwa rodzina jest pracodawcą dla au pair, będziecie Państwo musieli pomóc kandydatowi/-ce w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, emerytalnego i na wypadek bezrobocia. Dlatego też należy złożyć wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym. Składki zostaną częściowo opłacone z kieszonkowego kandydata/-ki, a pozostała ich część zostanie pokryta przez Państwa rodzinę.
 

Więcej informacji na temat programu au pair w Szwajcarii

 


Au Pair w Szwajcarii: umowa i ubezpieczenie
Au Pair w Szwajcarii: umowa i ubezpieczenie Zobacz »
Au Pair w Szwajcarii: wymagania wizowe
Au Pair w Szwajcarii: wymagania wizowe Zobacz »
Au Pair w Szwajcarii: wynagrodzenie, godziny pracy, czas wolny
Au Pair w Szwajcarii: wynagrodzenie, godziny pracy, czas wolny Zobacz »